Chiny mogą zrezygnować z polityki jednego dziecka

Wygląda na to, że Chiny w najbliższym czasie mogą odejść od polityki jednego dziecka. Gazeta South China Morning Post poinformowała ostatnio, że zmiany na terenie całego kraju mogą nastąpić do końca roku. Oznaczać to będzie, że większość par zdobędzie prawo do posiadania dwójki dzieci. Już wcześniej brano pod uwagę sytuacje, w których możliwe było odejście od dotychczasowej polityki. Mowa między innymi o okolicznościach, gdy każdy z rodziców to jedynak lub gdy pierwsze dziecko w rodzinie jest dziewczynką. Wówczas można było starać się o drugiego potomka.

Jednak w tej chwili rząd ma zamiar wprowadzić powszechne prawo do posiadania dwójki dzieci. Główną do tego pobudką było jego zaniepokojenie skutkami starzenia się społeczeństwa i malejącą liczbą siły roboczej Chin. Obok obaw o rozwój gospodarczy istnieje także kwestia ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z powodu dotychczasowej polityki. Liczba osób w wieku produkcyjnym spadła w ostatnim roku o 3.710.000. Sytuację można uznać za nieco ironiczną w konfrontacji z faktem, że polityka jednego dziecka została wprowadzona w Chinach w 1980 roku w obawie przed katastrofalną eksplozją demograficzną.

Rząd jest świadomy, że wcześniejsze zmiany nie przyniosły pożądanych efektów, a złagodzenia dotyczące polityki jednego dziecka nie skutkowały oczekiwanym mini baby boomem. W związku z tym planuje być bardziej zdecydowany w swoim podejściu. Ponadto wiele par, które były do tego uprzywilejowane, nie skorzystało z prawa do drugiego dziecka. Biorąc to pod uwagę, demografowie stawiają pesymistyczne prognozy, że nowa polityka może nie odwrócić obecnego trendu, ale jedynie ustabilizować go.

W całej sprawie chodzi nie tylko o ustabilizowanie sytuacji gospodarczej w kraju, ale głównie o prawa człowieka. Ciężko mówić o sukcesie nowej polityki, jeśli weźmiemy pod uwagę koszty społeczne ograniczeń, jakie stawia w tej kwestii państwo. Są to przymusowe sterylizacje i aborcje, nawet w późnych miesiącach ciąży. Samotność dotyka w Chinach wiele starszych ludzi, którzy doświadczyli wczesnej śmierci jedynego dziecka. Czy więc po wprowadzeniu reformy podobne nadużycia wciąż będą miały miejsce i narodziny trzeciego dziecka będą wiązały się z konsekwencjami? Niewątpliwie kluczowym celem powinno być niepowielanie wcześniejszych problemów i dążenie do tego, by to nie rząd, ale rodzice decydowali o tym, jak duża ma być ich rodzina.

Źródło:

http://www.mercatornet.com/demography/view/china-may-move-to-two-child-policy/16563

Źródło zdjęcia:

http://www.beijingrelocation.com/blog/beijing-is-going-to-be-less-strict-about-the-one-child-policy/

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.