Kim jest prawdziwy lider?

Czy zastanawialiście się, kim jest lider? Jakie cechy powinien posiadać? W jaki sposób można go scharakteryzować?

Bycie dobrym liderem jest trudną sztuką, jednak jak każdą postawę, tę też możesz w sobie rozwijać. Poniżej przedstawię kilka cech, które moim zdaniem powinny charakteryzować dobrego lidera.

Lider – kto to taki?

Słowa: przywództwo (leadreship), przewodzenie (leading)  i przywódca (leader) pochodzą od staroangielskiego słowa lædan – co znaczy iść.  Przywódca podąża drogą jako pierwszy i  motywuje innych, aby szli razem z nim. Przywództwo to zdolność do wskazania kierunku i doprowadzania innych do wspólnego celu. Rola  lidera zawsze uzależniona jest od tego jak postrzegają go inni – człowiek jest przywódcą na tyle na ile inni uznają go za takiego. Nie może sam nazwać się liderem, to ludzie, którym przewodzi nadają mu tę rolę. Dlatego też lider nigdy nie będzie jednostką samowystarczalną, zawsze potrzebuje osób, którym będzie mógł przewodzić.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe role lidera:

  • Motywowanie grupy do działania
  • Wspieranie, przeprowadzanie pracowników podczas trudnych zmian w firmie
  • Wyznaczanie kierunku, celu do którego grupa powinna z nim dążyć

Cechy lidera

Wzbudzanie zaufania

Jest to chyba najważniejsza cecha, którą powinien posiadać każdy lider. Przywódca musi być dla swojej grupy wiarygodny, musi wzbudzać jej zaufanie, tylko w ten sposób będzie on w stanie spełniać swoją rolę. Zaufanie jest ważne gdy lider przedstawia pracownikom pewną wizję, nakłania ich do współpracy, starając się jednocześnie przekonać ich do reprezentowanego punktu widzenia.

Odwaga

Grupa oczekuje od swojego przywódcy odwagi. Potrzebuje zapewnienia, że jej lider potrafi odnaleźć się w trudnej sytuacji, podjąć odpowiednią decyzję, czy walczyć o dobro współpracowników. Odwagą jest też otwartość na wyzwania, przyjmowanie krytyki czy przyznawanie się do popełnianych błędów.

Komunikatywność

Dzięki tej cesze lider potrafi osiągnąć swój cel. Współpracownicy również doceniają osobę, która jest komunikatywna, w jasny, precyzyjny sposób potrafią przekazać swoją wizję. Dzięki komunikatywności lider buduje więź ze swoimi pracownikami.

Pokora

Prawdziwy lider nie pozwala, aby jego pozycja sprawiła, że czuje się on lepszy od reszty grupy. Nie boi się odpowiedzialności i większych obowiązków. Dobry przywódca nigdy nie poprosi swoich współpracowników, aby ci zrobili coś, czego sam nie chciałby się podjąć.

Świadomość

Jest jedną podstawowych cech lidera, ponieważ musi on znać nie tylko swoje mocne strony, które najczęściej eksponuje, ale także powinien być świadomy swoich słabości. Przywódca powinien działać zgodnie z tą wiedzą.

Pasja

Pasja i entuzjazm są bardzo ważne w postawie lidera. Przecież to właśnie on musi wprowadzić swoją wizję w życie, osiągnąć cel, a staje się to niemożliwe dopiero gdy sam w niego nie wierzy. Jego entuzjazm zaowocuje dobrym projektem i „zarażeniem” pasją innych pracowników, którzy tylko wtedy chętnie przystąpią do wykonania projektu.

Cel

Jego wizja, cel oraz środki prowadzące do realizacji danego pomysłu są sprecyzowane. Lider potrafi odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego to robimy?”. Dzięki temu grupa ma świadomość, że jest częścią większego projektu.

Bycie dobrym liderem nie oznacza posiadania wszystkich z wymienionych cech, ale na ich ciągłym rozwijaniu.

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.