Trendy demograficzne, a rynek pracy w XXI wieku

W ostatnich dziesięcioleciach rynek pracy uległ znacznym zmianom. Nowe trendy demograficzne, ekonomiczne oraz technologiczne przedefiniowały jego strukturę na całym świecie. W XXI wieku globalny rynek pracy będzie generować nowy typ pracownika, o cechach, profilu wiekowym oraz kompetencjach odbiegających od tych, które charakteryzowały jego odpowiednika w ostatnim stuleciu.

We współczesnym świecie grupa osób aktywnych zawodowo stała się nie tylko bardziej zróżnicowana pod względem płci, etnicznym, ale także starsza. Składa się na to transformacja struktury wiekowej oraz wzmożona mobilność społeczeństw. W ostatnim półwieczu populacja światowa przechodzi zmiany niespotykane w historii. Piramida wiekowa, która uznana była za najlepszą wizualizację przekroju demograficznego przestała być w pełni użyteczna. W przeszłości gdy średni przyrost naturalny  był wyższy, a przewidywana długość życia krótsza, struktura wiekowa społeczeństw kształtowała się inaczej. Dzieci stanowiły najliczniejszą grupę dając podstawę pod piramidę demograficzną, zaś osoby starsze kształtowały jej stożek. Obecnie, populacja na świecie formuje się na kształt swoistej kopuły. Główną tego przyczyną jest spadek wskaźnika urodzeń, który stanowi obecnie 2.47 w porównaniu  do 4.99 w 1965 .

Zmiany demograficzne dyktują nowe zasady rynku pracy, które będą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw na całym świecie. Już teraz szacuje się, że w latach 2010-2030 liczba pracowników w wieku młodzieńczym 15-24 ulegnie znacznemu obniżeniu w Europie spadnie o 13.6 procent, a w Azji o 6.7. Przyczyną tego jest m.in chęć kontynuowania przez młodych ludzi nauki na uczelniach wyższych. Niestety badania dowodzą, iż coraz częściej to jednak brak ambicji, środków finansowych bądź zniechęcenie po długim okresie poszukiwań pracy stanowi o zaniku pracowników w przedziale wiekowym 15-24. Statystyki te są  niepokojące dla firm jak i rządów państw, świadczą bowiem nie tylko o niedoborze nowych talentów na rynku pracy, ale także o dodatkowych nakładach finansowych. Już teraz kraje rozwinięte borykają się ze wzrostem bezrobocia wśród młodych ludzi, szacuje się, ze w ubiegłych roku kosztowało to Amerykańskich  podatników 25 miliardów $. Młode osoby, którym nie udaje się podjąć pracy bezpośrednio po zakończeniu edukacji mogą liczyć na znacznie niższe zarobki ze względu na brak doświadczenia oraz umiejętności praktycznych.

Specjaliści przewidują, że wydłużenie się średniej długości życia oraz starzenie się społeczeństw będzie największym obciążeniem i wyzwaniem dla rynku pracy w latach 2015-2060. W jednej z najsilniejszych gospodarek świata w Japonii liczba osób starszych w grupie pracującej może osiągnąć nawet 72% do roku 2050. Elementem, który może zrównoważyć te zmiany jest uwolnienie ogromnego potencjału kobiet, który w wielu krajach jest nadal skutecznie blokowany. W roku 2012 tylko 50 % kobiet w wieku od 15-64 funkcjonowało na legalnym rynku pracy. Przepaść ta najbardziej jest widoczna na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej oraz  Azji Południowej  gdzie udział kobiet na rynku pracy wynosił maksymalnie 32 procent w latach 2008-2012. Główną przyczyna tak niskich wskaźników jest nie tylko aspekt kulturowy, ale przede wszystkim  nieuregulowana prawnie bądź nielegalna praca kobiet w wielu obszarach świata. W samej Ameryce Południowej 84 procent pracujących kobiet zasila czarny rynek. W krajach rozwiniętych pozycja kobiet na rynku pracy także często odbiega od szerokorozumianego ’równouprawnienia plci’ w latach 2008 -2012 odsetek kobiet pracujących na pozycjach dyrektorskich wynosił zaledwie 4%. Globalna aktywizacja zawodowa kobiet to jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku, bez której nie możliwy jest sprawny rozwój gospodarki światowej. Szacuje się, że w kolejnych dekadach około 1 miliarda kobiet wejdzie na rynek pracy, co wpłynie na gospodarkę światową w stopniu   porównywalnym do otwarcia się Chin na rynki zewnętrzne.

W przyszłości  kraj  pochodzenia oraz przynależność etniczna  nie  będą stanowić już  takiej bariery dla rozwoju jednostki oraz jej możliwości zawodowych na globalnym rynku pracy.  Praca z rejonów odległych od centrów gospodarczych oraz ośrodków  naukowych już teraz stała się prostsza, dzięki najnowszym technologiom, które umożliwiają ciągła komunikacje pomiędzy pracownikami. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych liczba osób pracujących zdalnie stanowi już 3 procenty ogólnej liczby pracowników, a co za tym idzie coraz więcej zespołów może  sprawnie pracować nad projektami pomimo pobytu w innych miejscach oraz różnic w strefach czasowych. Migracja czasowa bądź permanentna pracowników jest coraz bardziej popularna w wielkich korporacjach oraz koncernach na całym świecie. Trend ten będzie się rozwijał w kolejnych dziesięcioleciach, a zwiększona mobilność oraz różnorodność pracowników wpisze się na stałe w charakter pracy w XXI wieku.

Wszystkie te zmiany mogę mieć bardzo pozytywny impakt zarówno dla firm jak i pracowników. Oznaczają większą elastyczność pracy, możliwości rozwoju, atrakcyjniejsze oferty dla starszych doświadczonych, pracowników, a także aktywizacje zawodową kobiet. Niemniej jednak niespójne standardy edukacyjne oraz różnice kulturowe, mogą mieć negatywne reperkusje dna funkcjonowanie firm. Będą one wymagać od pracowników  umiejętności pracy w zróżnicowanej pod względem pochodzenia, płci, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania grupie osób. Dlatego też, zrozumienie ewolucji rynku pracy w XXI wieku jest kluczowym elementem na drodze rozwoju  firm oraz rządów państw na całym świecie.

Źródło:

http://futurehrtrends.eiu.com/report-2015/profile-of-the-global-workforce-present-and-future/?utm_source=Facebook&utm_medium=EIU&utm_campaign=SHRMFoundation

Zdjęcie pochodzi z:

https://www.flickr.com/photos/enerva/14848947195/in/photolist-oC9JEX-uzVXYk-fqUg3w-85q3D3-9eLJyP-9D916b-9nsTZF-9qiNRw-8AXc8k-8hbKco-8pKi9F-8syoL3-ae7Q7R-6iwiyY-pWKzAM-6E9S8v-bVAd6W-bjuQR-bHHpht-8c4zTj-guxYNp-4qPPkB-jmMrcL-edgbX5-qsRarv-5wvNsm-jKURtP-vqZ7NR-bQL5tK-6Gb2Z5-mfBF1M-skjhK7-qF8vja-tgNiUT-cXrKFs-5gocwR-bjv12-cGVbAj-48ofs4-CW2RT-dqsj88-6CL7FD-jeazSW-io5FLT-iDRphG-hirXo9-3zVRai-apgM7j-c5mpiN-dYuu7f

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.