Wskaźnik ubóstwa niezmienny dla czarnych dzieci w USA

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2013 r. przez UNICEF, Stany Zjednoczone mają drugi, zaraz po Rumunii, najwyższy na świecie wskaźnik ubóstwa dzieci wśród krajów rozwiniętych.

Tragiczny dla społeczeństwa amerykańskiego wynik, może zależeć od nierównomiernego rozkładu dóbr, zwłaszcza dochodu gospodarstw domowych. Niestety, to tylko jedna z hipotez jaką przyjmuje Pew Research Centre, amerykańska instytucja badawcza. Czy słusznie ubóstwo dzieci powinno uzależniać się od rosnącej nierówności w dochodach? – o tym nikt nie jest przekonany zwłaszcza, że gwałtowne podwyższenie wskaźnika biedy nastąpiło w 2013 r., dokładnie trzy lata po osiągnięciu przez amerykańską gospodarkę spektakularnie wysokiej koniunktury. Trudno zatem mówić o postępującym ubóstwie w latach ekonomicznego dobrobytu.

Szacuje się, że w tym czasie (2013 r.) nastąpił nieznaczny spadek liczby biednych dzieci, ale odnotowano go tylko wśród białych. Powszechny Spis Ludności wykazał natomiast, że grupą najbardziej narażoną na życie w nędzy są czarne dzieci.

W 2013 r. zarejestrowano ogółem w części amerykańskiego społeczeństwa dotkniętego biedą, dwudziestoprocentowy udział dzieci (ich liczbę określono na 14,7 mln) i był to niemalże dwumilionowy spadek w porównaniu do czasów prosperity z 2010 r., kiedy to wskaźnik ubóstwa amerykańskich dzieci wynosił aż 22% (16,3 mln). Być może o jego wysokości przesądził wówczas sposób w jaki definiowano „biedę”, za którą uznano: życie we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągającym roczny dochód niższy niż 23,644 $ w czteroosobowej rodzinie z dwójką dzieci.

Zmiana kryteriów „życia w nędzy” w 2013 r. spowodowała spadek wskaźnika ubóstwa dzieci wśród Latynosów, Azjatów i białych mieszkających w Stanach. Natomiast wśród czarnych, wskaźnik ten utrzymywał się nadal na tym samym poziomie (ok. 38% biednych czarnych dzieci). Statystyki pokazywały, że czarne dzieci były wtedy niemalże cztery razy bardziej narażone na biedne, ubogie życie niż dzieci Azjatów czy białych, a jeszcze bardziej od dzieci Latynosów.

Istotnie takie zróżnicowanie mogło być realne, czemu dowodzą dane z 1974 r., kiedy to liczba biednych białych dzieci (4,1 mln) była niewiele mniejsza od liczby czarnych dzieci (4,2 mln). Jednakże różnica ta była na tyle niewielka, że nie uznano jej za szczególnie ważną w badaniach nad przyczynami ubożenia społeczeństwa. Dziś taką dysproporcję wśród pogrążonych w ubóstwie białych i czarnych dzieci, uczeni tłumaczą faktem, że w Stanach Zjednoczonych jest obecnie około trzy razy więcej białych dzieci niż czarnych, w związku z czym wskaźnik ubóstwa rozkłada się nierównomiernie wśród różnych pod względem wielkościowym grup.

Dowodzą temu kolejne dane: w latach 2008-2013 w Stanach Zjednoczonych było ogółem więcej biednych latynoamerykańskich dzieci (5,4 mln), niż jakichkolwiek innych. Prawdopodobnie dlatego, że społeczność latynoska w USA jest znacznie większa i młodsza od pozostałych mniejszości rasowych czy grup etnicznych, co niewątpliwie miało wpływ na stosunkowo wysoki wskaźnik ubóstwa tychże dzieci, sięgający 30 %.

Smutną prawdą jest fakt, że amerykańskie dzieci tworzą większą część zubożałego społeczeństwa niż reszta populacji: młodsze, poniżej 18 roku życia, stanowią około jedną czwartą amerykańskiego społeczeństwa, a przy tym aż jedną trzecią wszystkich Amerykanów cierpiących nędzę.

Szczególnie widać to na przykładzie czarnych i Latynosów: dzieci stanowią 27 % czarnej społeczności w USA, podczas gdy 38% czarnych żyje w biedzie. Podobnie jest w przypadku dzieci latynoamerykańskich, które stanowią 33 % tej społeczności w Stanach, a 42 % Latynosów dotkniętych jest biedą. Niezmiernie zaskakuje przy tym fakt, że w tej samej populacji, dzieci Azjatów i białych tworzą relatywnie równe części zarówno w społeczności, jak i wśród osób żyjących w biedzie.

Źródło:

„Black child poverty rate holds steady, even as other groups see declines”, Pew Research Center, 2015 r.

Zdjęcie pocgodzi z:

Getty Images

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *



© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.