Zawody deficytowe i nadwyżkowe – raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Jeśli zastanawiasz się właśnie, jakie kursy bądź studia powinieneś podjąć, aby na rynek pracy wkroczyć z pewną pozycją, warto przeanalizować raporty i sprawozdania publikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z najbardziej przydatnych w tym temacie raportów jest informacja o zawodach deficytowych i nadwyżkowych. Możesz dowiedzieć się, w jakim kierunku wykształconych ludzi brakuje w Twoim województwie, co może pomóc w podjęciu decyzji o tym, w jakiej dziedzinie warto być wykwalifikowanym pracownikiem.

Zawody deficytowe to zawody, w których liczba dostępnych ofert pracy jest większa od średniego stanu bezrobotnych w danym okresie sprawozdawczym, odsetek długotrwale bezrobotnych w tych zawodach nie przekracza mediany, a odpływ bezrobotnych przewyższa ich napływ (bądź jest równy) w danym okresie sprawozdawczym.

Zawody maksymalnie deficytowe to zawody, w których nie odnotowano bezrobotnych, czyli wskaźnik dostępności oferty pracy wynosi zero.

Zawody zrównoważone to zawody, w których liczba bezrobotnych jest zbliżona do liczby dostępnych ofert pracy w danym okresie sprawozdawczym, odsetek długotrwale bezrobotnych w tych zawodach nie przekracza mediany, a odpływ bezrobotnych przewyższa ich napływ (bądź jest równy) w danym okresie sprawozdawczym.

Zawody nadwyżkowe to zawody, w których występuje przewaga liczebna bezrobotnych nad dostępnymi ofertami pracy, bezrobocie długotrwałe powyżej mediany oraz niski odpływ netto (wyższy napływ niż odpływ) bezrobotnych w danym okresie sprawozdawczym.

Zawody maksymalnie nadwyżkowe to takie, dla których nie ma żadnych ofert pracy tj. wskaźnik dostępności oferty pracy nie przyjmuje żadnych wartości (dzielenie przez zero).

Grupy elementarne deficytowe

Analitycy systemów komputerowych byli grupą deficytową w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) byli grupą deficytową w województwach: małopolskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, 6 wielkopolskim i zachodniopomorskim. W województwach mazowieckim i opolskim omawiana grupa elementarna była zrównoważona, natomiast w województwie lubuskim – nadwyżkowa.

Grupy elementarne nadwyżkowe

Operatorzy urządzeń energetycznych byli grupą nadwyżkową w województwach: mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim. Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni byli grupą nadwyżkową w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej nie sklasyfikowani byli grupą nadwyżkową w województwie zachodniopomorskim. Natomiast w województwie lubelskim była to grupa maksymalnie nadwyżkowa. Pracownicy do spraw transportu byli grupą nadwyżkową w siedmiu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i zachodniopomorskim. Klasyfikatorzy żywności i pokrewni byli grupą nadwyżkową w województwie mazowieckim, natomiast maksymalnie nadwyżkową w województwie kujawsko-pomorskim. Maszyniści kolejowi i metra byli grupą elementarną nadwyżkową w województwach: łódzkim i mazowieckim. Pracownicy zakładów pogrzebowych byli grupą nadwyżkową w województwach: dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim. Planiści produkcyjni byli grupą nadwyżkową w województwach: kujawsko -pomorskim, lubuskim, łódzkim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Opiekunowie dziecięcy są grupą nadwyżkową w województwach: lubelskim, lubuskim, podkarpackim i pomorskim.

Źródło : 

http://www.mpips.gov.pl/,  Wydział Analiz i Statystyki (AM)

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.