Dzieci z religijnych rodzin wykazują mniej altruizmu?

Wiele rodzin wierzy, że religia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu postaw moralnych w okresie dzieciństwa. Najnowsze badania prowadzone na Uniwersytecie w Chicago opublikowane w listopadowym numerze „Current Biology” dowodzą jednak, że dzieci wychowywane w duchu religijnym są mniej altruistyczne niż dzieci z rodzin niezwiązanych z religią.

Zespół psychologów rozwojowych pod kierownictwem prof. Jeana Decenty’ego badał percepcję i zachowania 1,170 dzieci między 5 a 12 rokiem życia, pochodzące z 6 krajów: Kanady, Chin, Jordanii, Republiki Południowej Afryki, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Wśród badanych wyróżniono 3 grupy: chrześcijan, muzułmanów i osoby niereligijne (inne wyznania były zbyt słabo reprezentowane, by poddać je analizie). W doświadczeniu oceniano tendencję dzieci do dzielenia się – jako wyznacznik altruizmu – oraz ich skłonność do oceniania i karania innych za złe zachowanie.

Decenty, komentując badania, stwierdził, że ich rezultaty odbiegają od popularnego założenia, że dzieci z domów religijnych są bardziej altruistyczne i miłe w stosunku do otoczenia.

Aby zbadać poziom altruizmu dzieci zaaranżowano grę „Dictator Game”, w której każde z nich otrzymało 10 naklejek oraz możliwość podzielenia się nimi z innym niewidocznym dzieckiem. Altruizm mierzono średnią liczbą podzielonych naklejek.

Dla zbadania wrażliwości moralnej dzieci oglądały krótkie animacje, w których jeden bohater popycha drugiego przypadkowo lub celowo. Po obejrzeniu każdego z filmików pytano dziecko, co sądzi o tym zachowaniu, i na jaką karę zasługuje bohater.

Podczas badania dzieci z rodzin religijnych rzadziej przejawiały chęć do dzielenia się z innymi niż dzieci z rodzin niereligijnych. Warto również dodać, że skłonność do dzielenia się wśród dzieci z religijnych rodzin zmniejszała się z wiekiem. Religijne wychowanie wiązało się również z tendencją do pragnienia wymierzenia kary za antyspołeczne zachowania. Wyniki okazały się sprzeczne z wyobrażeniami religijnych rodziców, którzy deklarowali, że ich dzieci posiadają wysoki stopień empatii.

Źródła:
http://www.theguardian.com, Religious children are meaner than their secular counterparts, study finds, 2015

http://www.sciencedaily.com, Religious upbringing linked to less altruism, study of children suggests, 2015

Zdjęcie pochodzi z:

www.flickr.com/photos/josephb/5384547004

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.