Populacja Islandii w 2015 roku

Islandia to kraj dużych kontrastów: przyroda od milionów lat pozostaje niezmienna – góry i aktywne wulkany stanowią istotną część krajobrazu całego kraju, co nie pozwala na gęste zaludnienie wyspy, jednocześnie Islandia jest jednym z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów świata.

Ten nordycki wyspiarski kraj położony jest między Arktyką a północną częścią Oceanu Atlantyckiego. Populację Islandii w roku 2015 szacuje się na 338 800, co plasuje ją na 175 miejscu na świecie.

Ogółem powierzchnia Islandii wynosi 103 001 km2 i zajmuje 108 pozycję pod względem wielkości na świecie. To surowy krajobraz sprawia jest przyczyną niskiej gęstości zaludnienia, pod tym względem ma najniższy europejski wskaźnik – zaledwie 3 osoby na km2.

Największym miastem Islandii jest Reykjavik – najbardziej wysunięta na północ stolica europejska. Reykjavik liczy około 120 tys. lub 200 tys. mieszkańców, biorąc pod uwagę strefę aglomeracyjną – stanowi to 64% ogólnej liczby ludności Islandii. Uważa się, że teren obecnego miasta był miejscem pierwszego stałego osadnictwa na wyspie założonej ok. 870 roku. Reykjavik to jedno z najbezpieczniejszych, najczystszych i najbardziej zielonych miast na świecie.

Demografia Islandii

Na podstawie analizy genetycznej i literackich świadectw rdzenna ludność wyspy była pochodzenia celtyckiego i nordyckiego. Według jednego z badań genetycznych Islandczyków większość mężczyzn była pochodzenia nordyckiego, natomiast kobiet celtyckiego.

Na początku historii wyspy ostre zimy, wybuchy wulkanów i ogniska zarazy doświadczały Islandię wielokrotnie. Rekordową ilość 37 fal głodu zanotowano między latami 1500 a 1804. Według dokumentów pierwszy raz wyspa liczyła więcej niż 50 tys. w 1703 roku, następnie spadła do 40 tys. po potężnych erupcjach wulkanu Laki, mających miejsce w 1783 i 1784. Kiedy nastąpiła poprawa warunków życia liczba ludności ponownie zaczęła rosnąć, w 1850 roku osiągając 60 tys., a w 2008 – 320 tys.

Populacja Islandii jest dość młoda jak na tak rozwinięty kraj. Obecnie w kraju utrzymuje się wysoki w porównaniu z wieloma innymi europejskimi państwami wskaźnik dzietności – kobieta rodzi 2,1 dziecka.

93% ludności to Islandczycy, najsilniej reprezentowaną mniejszością narodową są Polacy, stanowiący ok. 3% mieszkańców (ok. 8 tys.). Ponad 13% populacji islandzkiej urodziło się za granicą, ok. 6% posiada obce obywatelstwo. Największe islandzkie diaspory znajdują się w Kanadzie (88 tys.) i w Stanach Zjednoczonych (40 tys.).

Źródło: worldpopulationreview.com, Iceland Population 2015

Zdjęcie pochodzi z: https://www.flickr.com/photos/jixxer/12709436193/

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.