Homoseksualizm a chrześciajństwo

Ostanie badania przeprowadzone przez Pew Research Center ukazały, iż wzrasta tolerancja dla homoseksualizmu wśród wszystkich odłamów kościoła katolickiego. Pozytywne zmiany można zauważyć nawet pośród najbardziej konserwatywnych ugrupowań.

Wyniki podały, iż chrześcijańska społeczność w USA  (54%) opowiada się za akceptacją homoseksualizmu. Od 2007 roku można zanotować 10% wzrost aprobaty dla nieheteronormatywnej społeczności. Generalnie w amerykańskim społeczeństwie wzrosła akceptacja dla homoseksualnej orientacji, co podpiera informacja o legalizacji tychże małżeństw w tym roku.

Tymczasem, akceptacja wśród katolików jest głównie spowodowana zgromadzeniami prowadzonymi przez młodych ludzi, którzy z reguły są bardziej tolerancyjni. Aczkolwiek, co raz więcej osób ze starszego pokolenia również zaczyna akceptować homoseksualne osoby. Przykład mogą stanowić ewangeliccy protestanci urodzenie w pokoleniu baby boom (1946-1964 rok), gdzie jeszcze kilka lat temu tylko 25% nie negowało innej orientacji, obecnie liczba ta wzrosła do 32%.

Zmiany są co raz bardziej pozytywne. Obecnie 7 na 10 wierzących akceptuje homoseksualistów pomimo tego, iż ich kościół naucza, że orientacja ta jest „naturalną chorobą”. Korzystne zmiany można również zaobserwować w głównym nurcie protestantów oraz u ortodoksyjnych chrześcijan, gdzie u pierwszych wzrost ten nastąpił z 56% do 66% a u drugich z 48% do 62%.

Większość mormonów oraz ewangelickich protestantów uważa, iż powinno się zniechęcać do tej orientacji, zgodnie z naukami ich kościała, aczkolwiek 36% sądzi, iż powinno się ją zaakceptować. Wśród mormonów akceptacja od 2007 roku zwiększyła się z 24% do 36%. Natomiast pośród baptystów wzrost ten możemy zaobserwować z 23% do 30%.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, obecnie można zauważyć znaczne zwiększenie akceptacji dla nieheteronowrmoatywności wśród wielu wyznań, pomimo dyskryminacji w głównym nauczaniu kościołów.

Źródło :

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/12/18/most-u-s-christian-groups-grow-more-accepting-of-homosexuality/

Zdjęcie pochodzi z :

http://lifeteen.com/blog/catholics-care-about-gays-the-myth-debunked/

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.