Infrastrukturalne wyzwania dla służby zdrowia w zakresie macierzyństwa i opieki nad noworodkami w wiejskiej społeczności Kenii

W większości wiejskich społeczności Afryki Subsaharyjskiej dostęp do usług opiekuńczych dla kobiet w ciąży i noworodków jest ciągle ograniczony. Nawet, gdy usługi te są dostępne, często brakuje niezbędnej infrastruktury do ich funkcjonowania na podstawowym poziomie. Kraje tego regionu poszukują zatem rozwiązań poprawy tej sytuacji. 

Śmiertelność „okołoporodowa” kobiet i noworodków była i nadal utrzymuje się tam na bardzo wysokim poziomie. Duży wpływ na taką sytuację ma infrastruktura danego regionu. I tak, brak elektryczności stanowi przeszkodę w ratowaniu nowonarodzonych dzieci, które powinny być zaszczepione szczepionkami przechowywanymi w lodówkach. Brak wody może skutkować groźnymi infekcjami, na które narażone są zarówno matka, jak i dziecko – miejsce po porodzie wymaga sprzątnięcia, a kobieta kąpieli, ale brak wody utrudnia wykonanie tych czynności. Często zdarza się, że rodząca kobieta musi pomagać lekarzowi – np. trzymając latarkę.

W krajach Afryki Subsaharyjskiej wprowadza się więc działania określane, jako tzw. stany gotowości (signal function), obejmujące m. in. szkolenia w zakresie reanimacji noworodków, terapii antybiotykowej w infekcjach okołoporodowych oraz szkolenia z zakresu przygotowania do zabiegów operacyjnych (np. cesarskie cięcie). Oczywiście, działania te wymagają istotnego wsparcia infrastrukturalnego – w szczególności stałych dostaw prądu i wody oraz modernizacji sieci dróg. Wymienione problemy infrastrukturalne prowadzą również do trudności z odpowiednią obsadą położnych, pielęgniarek i lekarzy. Zdarza się, że szpitale są tam okresowo zamykane z powodu braków kadrowych, a stan dróg często nie pozwala dostarczyć pacjenta lub dotrzeć do pacjenta z odpowiednią pomocą.

Omówiona sytuacja dotyczy miejscowości Kitonyoni i Mwania we wschodniej Kenii, ale jest to sytuacja typowa również dla innych obszarów Afryki Subsaharyjskiej.

 

 

Źródło: https://demotrends.wordpress.com/2016/01/04/infrastructural-challenges-in-maternity-and-newborn-care-in-rural-kenya/

Zdjęcie: flickr.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.