Azjatyccy krezusi, skąd i gdzie się najwięcej importuje, TPP podpisany

Azjatyccy krezusi

Międzynarodowe banki o zasięgu światowym pracują nad wdrożeniem strategii przejęcia znacznej ilości aktywów z bogatych azjatyckich rodzin. Firmy zatrudniają coraz więcej prywatnych bankierów i maklerów celem maksymalnego wykorzystania finansowego swoich dotychczasowych zamożnych klientów. Dedykowani pracownicy banków starają się udowodnić klientom, że nie poradzą sobie bez ich rady i pomocy w trudnych czasach globalnej niepewności…

Oprócz tego banki oferują swoim klientom wiele dodatkowych korzyści i benefitów takich jak dostęp do samochodów klasy premium czy bilety na wydarzenia na całym świecie… W 2014 roku w regionie Azji Południowo-Wschodniej (rejon Pacyfiku) jest najwięcej na świecie bardzo dobrze zarabiających osób fizycznych, dokładnie 4,7 miliona. Azjatyccy bogacze, spośród których wiele jest przedsiębiorcami, mają tendencję do bardziej skomplikowanych i ryzykownych inwestycji niż ich odpowiednicy z klasy wyższej w Stanach Zjednoczonych, niemniej prawidłowość ta może ulec zmianie wraz z upływem czasu.

39-1024x499

Skąd i gdzie się najwięcej importuje?

Wbrew pozorom nie w każdym kraju najwięcej produktów posiada etykietkę Made in China. Kto importuje najwięcej produktów z Japonii, a kto z Danii? A w którym państwie królują towary importowane z Holandii?

Poniższa mapa przedstawia w którym państwie z którego kraju pochodzi większość dóbr importowanych:

37-1024x508

TPP podpisany

Podpisanie transpacyficznego porozumienia handlowego TPP jest “znaczącym krokiem naprzód” niemniej “nadal pozostaje tylko kawałkiem papieru lub raczej 16.000 kawałków papieru dopóki nie nabierze rzeczywistej mocy prawnej” powiedział premier Nowej Zelandii John Key na uroczystości w Auckland. Obecnie TPP będzie przechodzić dwuletni okres ratyfikacji w poszczególnych państwach. Co najmniej sześć z dwunastu krajów, które odpowiadają za ponad 85% łącznego wzrostu PKB w państwach objętych paktem TPP musi zaakceptować i wdrożyć ostateczny tekst porozumienia.

Waszyngtoński think-tank wspierający liberalizację globalnego handlu Peterson Institute for International Economics (PIIE) utrzymuje, że umowa TPP spowoduje niewielki skok wynagrodzeń, a co za tym idzie lekki wzrost produktu krajowego brutto w Stanach Zjednoczonych i będzie, jednocześnie silnym bodźcem do rozwoju handlu produktów i usług na obszarze Pacyfiku. Niemniej niektóre sektory gospodarki odnotują prawdopodobnie większe korzyści niż inne. Na przykład zyski z sektorów wytwórczych osiągną o 20% szybciej pułap, który pierwotnie były oczekiwany w 2030, co będzie dotyczyć m.in. eksportu z Wietnamu i innych państw regionu, który rośnie szybciej niż import…

36a-1024x513

Z badań przeprowadzonych przez PIIE wynika, że umowa TPP będzie miała minimalne wpływ na wzrost liczby miejsc pracy w USA, biorąc pod uwagę, że każdego roku w Stanach likwidowanych jest 53.700 miejsc pracy i podobna wielkość jest tworzona w innych miejscach gospodarki. Kiedy pośrednie skutki wejścia w życie TPP zaczną być zauważalne dla dostawców i innych powiązanych przedsiębiorstw, wielkość rotacji miejsc pracy wzrośnie dwukrotnie do około 107.000, co jednak nadal stanowić będzie jedynie 0,2% wszystkich miejsc pracy w USA.

Gdy transpacyficzna umowa wejdzie w życie Wietnam odnotuje największy wzrost gospodarczy – około 10% do 2030, a jego przemysł tekstylny i odzieżowy dostanie nową drogę dostępu do rynków USA i innych głównych gospodarek regionu. W tym samym czasie, Japonia odnotuje dodatkowy wzrost o 2,7%, podczas gdy, opierając się na prognozach Banku Światowego, w analogicznym okresie wzrost PKB w USA zwiększy się dodatkowo o 0,4$%. Gospodarka Malezji osiągnie tempo rozwoju na poziomie 8%, a jej eksporterzy, wliczając Tajlandię, Filipiny i Indonezję, zyskają przewagę nad regionalnymi konkurentami, którzy nie zdecydowali się przystąpić do TPP.

36c-1024x566

Zgodnie z badaniami opartymi o symulacje makroekonomiczne przeprowadzone przez Peterson Institute for International Economics, Stany Zjednoczone będą czerpać korzyści przede wszystkim ze zniesienia barier w usługach I eksporcie elektroniki detalicznej do Japonii i reszty regionu. Ogólnie rzecz ujmując wszystkie kraje porozumienia TPP odnotują zwiększenie wzrostu krajowego produktu brutto o 1,1%.

36b

Amerykańskie Biuro Przedstawiciela Handlowego opublikowało zbiór błędnych na Twitterze, aby wesprzeć sprawę podpisania TPP… Dzięki partnerstwu transpaceficznemu realny dochód narodowy osiągnie 25.885 miliardów dolarów w 2030 roku. Bez tego porozumienia byłoby to jedynie 25.754 miliardów dolarów, co oznacza że różnica wynosi 131 miliardów $. Niemniej wykresy zamieszczone przez na Twitterze przedstawiały tę lukę jako różnicę pomiędzy 18.154 miliardami dolarów, a 25.754 miliardów w przypadków podpisania TPP. Zatem różnica w tym przypadku to 7,6 biliona dolarów.

Źródło: ProEconomics.pl

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.