Światowa społeczność imigrantów ciągle się powiększa

Organizacja Narodów Zjednoczonych podała aktualną, na rok 2015, informację o stanie światowej imigracji. Informacja ta dotyczy zarówno imigrantów ekonomicznych, jak i uchodźców. Poniżej przedstawiono wybrane dane z tego dokumentu.

Liczba imigrantów w roku 2015 wynosiła 244 miliony – dla porównania w roku 2000 było ich 173 mln. Tak, więc w ciągu 15 lat nastąpił prawie 41 % wzrost liczby imigrantów. Są oni coraz starsi i przeważają wśród nich mężczyźni. Około jedna trzecia z nich mieszka w Europie, kolejna jedna trzecia w Azji, a jedna czwarta w Ameryce Północnej.

Zdecydowanie najbardziej popularnym krajem wśród imigrantów jest USA. Sytuacja taka ma miejsce od 1990 roku, kiedy to przybyło tam 46, 7 mln „przybyszów”, co stanowiło jedną trzecią całej populacji światowych imigrantów.

Inne kraje popularne wśród imigrantów to: Niemcy, Rosja, Arabia Saudyjska, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Największe zaskoczenie na tej liście stanowi Arabia Saudyjska.

Wśród krajów opuszczonych przez największą liczbę obywateli, dominują Indie – wyjechało stamtąd prawie 16 mln mieszkańców. Kolejne kraje w tym rankingu, to Meksyk, Rosja, Chiny, Bangladesz i Pakistan.

W ostatnim okresie do listy tej można dopisać Syrię, Afganistan i Somalię – więcej niż połowa uchodźców w skali świata, pochodzi z tych krajów. Jak podaje wspomniany raport ONZ, liczba uchodźców w skali świata rośnie i osiągnęła najwyższy poziom od czasu II wojny światowej. Według prognoz liczba imigrantów będzie w bieżącym wieku wzrastać. Największym krajem goszczącym najwięcej uchodźców jest Turcja, a za nią Pakistan, Liban, Iran, Etiopia i Jordania.

Imigranci mogą być ekonomicznie przydatni – w szczególności w rozwiniętych krajach o niskim przyroście naturalnym. Pozostaje jednak problemem ich asymilacja, bariera językowa i odrębność kulturowa.

Źródło: http://www.mercatornet.com/demography/view/the-worlds-migrant-population-continues-to-grow/17589

Zdjęcie: Flickr.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.