Zaginięcia wśród dzieci uchodźców

Uchodźcy pokonują pustynie i morze, by uciec przed wojną i w znakomitej większości docierają do celu swojej wędrówki, jakim jest Europa. Wśród dorosłych uchodźców są również dzieci, często bez jakiejkolwiek opieki. Niestety, co jest sprawą bardzo wstydliwą, coraz poważniejszy staje się problem ich zaginięć.

Jak podaje Europol, utracono ślad ok. 10 tys. osób niepełnoletnich przybyłych do Europy – liczba nieodnotowanych zaginięć wśród młodocianych może być dużo wyższa. Z kolei, za Niemieckim Federalnym Związkiem ds. Uchodźców, w roku 2015 zaobserwowano od 35 tys. do 40 tys. uchodźców pozbawionych opieki. Głównie byli to uchodźcy z Afganistanu, Syrii, Iraku, Erytrei i Somali – z tego grona zniknęło między 15 a 25%.

Staje się standardem, że w ciągu pierwszych 4 tygodni po przyjeździe młodzi ludzie znikają i nikt się o nich nie dopytuje. W związku z tym, może się okazać, że policja będzie szukać zaginionych młodocianych uchodźców z intensywnością szukania skradzionego roweru.

Jednym z powodów zaginięć młodocianych uchodźców jest, podejmowana na własną rękę, próba zmiany miejsca pobytu, do którego zostali przydzieleni, a które im nie odpowiada. Innym, budzącym duże obawy, jest porywanie dla przestępstwa – prostytucji, żebractwa i pornografii z udziałem dzieci itd.

Niemieckie Federalne Biuro Kryminalne podaje, że od początku 2016 roku zaginęło 4,718 nieletnich, z tego mniej niż 10% stanowią dzieci, a pozostali to nastolatki w wieku 14-17 lat.

Jak wskazują eksperci, w Niemczech może powstać dodatkowy problem z rozmieszczaniem młodzieży w małych miejscowościach z dala od dużych miast, co może ich pozbawiać wielu atrakcji typowych dla osób w tym wieku.
Dla ograniczenia liczby zaginięć wśród uchodźców zaleca się zaostrzenie procedury rejestrowania przybyłych na zasadzie: „pobyt za odcisk palca” i przepis ten, poza innymi, ma być restrykcyjnie respektowany.

Źródło: http://www.dw.com/en/thousands-of-refugee-children-simply-disappear/a-19020934

Zdjęcie: Flickr.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.