Depresja rodzica a leczenie astmy u dziecka

Dzieci z astmą są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowalności na depresję. Obecnie naukowcy z Uniwersytetu w Texasie próbują zbadać dogłębniej tę zależność, skupiając się przede wszystkim na związku depresji rodzica lub opiekuna z nasilającymi się objawami astmy u dziecka.

Wnioski, które wypłyną z kolejnych obserwacji mogą mieć znaczący wpływ na przyszłe leczenie młodych astmatyków, jak również na zmniejszenie zachorowalności kolejnych pokoleń na tę chorobę. Do badania w szpitalu dla kobiet i dzieci w Buffalo oraz Centrum Medycznym w Dallas zostało wybranych 200 rodzin. Będzie ono obejmowało obserwacje dzieci z astmą pod kątem przyszłych skłonności zachorowania na depresję, jak również leczenie ich rodziców i opiekunów, którzy już cierpią na tę chorobę. Metoda ta została oparta na poprzednim badaniu pilotażowym, które wykazało związek między tymi dwiema chorobami w obrębie rodziny.

Psychiatra i pediatra Bruce Miller mówi, iż hipoteza, którą postawili naukowcy w badaniu polega na założeniu, iż polepszenie się stanu zdrowia chorego na depresję rodzica bądź opiekuna skutkuje poprawą stanu astmatycznego dziecka. Dotychczas badaczom udało się odkryć związek pomiędzy stosunkami panującymi w rodzinie a występujących w ich następstwach chorobach u dzieci. W poprzednich badaniach potwierdzono również, że depresja rodzica jest powiązana z astmą dziecka w związku z negatywnym nastawieniem tego pierwszego. Ponadto, rodziny narażone na sytuacje stresowe to te, w których dzieci z astmą leczy się znacznie gorzej, a ich stan jest o wiele poważniejszy.

Już w badaniu pilotażowym okazało się, że leczenie dzieci z astmą przebiegało znacznie lepiej wówczas, gdy stan ich rodziców chorych na depresję polepszał się pod wpływem stosowania antydepresantów, nawet wówczas, gdy dziecko leczono przez cały czas w ten sam sposób. Początkowe hipotezy naukowców potwierdziły się również w kolejnych badaniach. Teraz skupiają się oni na zrozumieniu i znalezieniu mechanizmów, które powodują taki właśnie efekt.

Źródło:

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160311105755.htm

Photo credit: Dominika Komender, Flickr

 

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.