Perspektywy pracy dla młodych na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód zamieszkuje, w przeciwieństwie do starzejących się innych regionów świata (w szczególności Europy Zachodniej), w większości młode społeczeństwo – ponad połowa z 369 milionów mieszkańców tego regionu ma mniej niż 25 lat.

Region Bliskiego Wschodu ma zatem olbrzymią populację w wieku produkcyjnym i populacji tej trzeba zapewnić środowisko, w którym młode pokolenie będzie mogło realizować swoje aspiracje.

Niepokój wzbudza jednak fakt, że Bliski Wschód ma najwyższy na świecie wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych – wynosił on, w roku 2014, 28,2% (dla porównania, globalny wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych wynosił, w roku 2014, 13%). Przypadający na ostatnie kilkanaście miesięcy gwałtowny spadek cen ropy naftowej może doprowadzić do dalszego wzrostu bezrobocia w krajach eksportujących ropę. W konsekwencji,  rządy krajów Zatoki Perskiej eksportujących ropę naftową dokonują cięć w wydatkach co, może spowodować dalszy wzrost wskaźnika bezrobocia (szczególnie wśród ludzi młodych szukających pierwszej pracy).

Według Banku Światowego dla zapewnienia równowagi politycznej i społecznej należy, w ciągu najbliższej dekady, stworzyć w regionie MENA ponad 50 milionów nowych miejsc pracy.

Zdaniem Mohameda Abdel Ahada, reprezentującego organy ONZ, rządy krajów Zatoki Perskiej powinny zapewnić młodym ludziom bardziej atrakcyjne oferty pracy (np. posady w instytucjach rządowych są obsadzone przez osoby starsze i  nie są atrakcyjne dla młodego pokolenia).

Pisarka Hala Fadel, w wywiadzie dla miesięcznika Forbes zauważa, że kraje arabskie przodują w świecie w wykorzystaniu platform You Tube i Facebook (dwukrotność średniej światowej) – podobna sytuacja dotyczy korzystania tam ze Smartphonów i Twittera.  Pisarka dalej stwierdza,  że w ciągu minionych 10 lat zainwestowano w regionie arabskim w rozbudowę infrastruktury ponad 10 bilionów dolarów i pyta – czy zatem można zainwestować 0.1% tej kwoty w młode pokolenie i jego ekonomię cyfrową?

Na ostatniej konferencji w Dubaju (Dubai Lynx International Festival of Creativity), Yousef Tuqan, jeden z najbardziej doświadczonych i szanowanych przedsiębiorców w regionie bliskowschodnim stwierdził, że firmy z obszaru MENA korzystają z Internetu, aby łączyć i wzmacniać arabską generację cyfrową za pomocą platform, narzędzi i technologii. Te nowe start – up’y tworzą miejsca pracy i perspektywy wzrostu dobrobytu, na co wszyscy czekają. Tuqan zwraca również uwagę na olbrzymi wzrost w krajach Bliskiego Wschodu zakupów dokonywanych za pomocą telefonu komórkowego – np. w Arabii Saudyjskiej dokonuje się tą drogą 70 % zakupów. Tak więc zatrudnienie w takiej formie sprzedaży, może być również atrakcyjne dla ludzi młodych.

Światowe Forum Ekonomiczne podziela opinię, że obniżenie wskaźnika bezrobocia wśród ludzi młodych będzie wymagać decyzji rządowych, sektora  prywatnego, środowisk akademickich oraz społeczeństwa obywatelskiego w celu lepszego przygotowania, tak  studentów jak i robotników, do pracy z wykorzystaniem umiejętności ICT i e-biznesowych. Młode pokolenie jest szansą gospodarczą dla Bliskiego Wschodu – szansy takiej nie ma większość innych regionów starzejącego się świata.

Źródło: http://www.mercatornet.com/demography/view/avoiding-disaffected-middle-eastern-youth/17729

Zdjęcie: Flickr.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.