Propozycje ONZ w sprawie rozwiązania kryzysu imigracyjnego

Wysoki Komisarz ONZ ds. uchodźców ostrzega, że Europa ma coraz mniej czasu, by rozwiązać problem uchodźców. ONZ ostrzega również, że kryzys imigracyjny może przerodzić się w kryzys humanitarny.

Współpraca między krajami europejskimi w sprawie kryzysu nie jest wystarczająca. Chociaż w wielu obszarach dochodzi się do porozumienia, to kolejne państwa wprowadzają restrykcje graniczne, które nie są zgodne z unijnymi i międzynarodowymi normami prawnymi.

W przyszłym tygodniu odbędzie się w Brukseli spotkanie przywódców krajów UE, które może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu. Pewne nadzieje na to, pojawiają się w wypowiedziach przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, po jego niedawnej wizycie w Ankarze.

Według UNHCR nastąpiło pewne spowolnienie przyjazdów drogą śródziemnomorską, co z pewnością spowodował okres zimy. Według danych z 1 marca br. w styczniu i lutym przybyło tą drogą 131, 724 w tym 122, 637 osób, tj. zdecydowana większość, przybyła do Grecji. W ostatnich dniach brakowało Grecji ok. 24 tys. miejsc noclegowych dla przybywających.

Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie na granicy grecko-macedońskiej – uchodźcy chcą przedostać się do Macedonii i stąd dalej do zachodnich i północnych krajów UE. Planom tym przeszkadzają władze Macedonii, a z kolei liczba uchodźców po stronie greckiej rośnie z dnia na dzień, gdyż przybywają kolejni imigranci”. Władze Grecji starają się pomóc przybywającym, ale jest to zadanie coraz trudniejsze i pochłaniające coraz większe środki finansowe.

Wysoki Komisarz ONZ ds. uchodźców (Filippo Grandi) stwierdził, że nie jest za późno na podjęcie odpowiednich działań, chociaż czasu na to jest coraz mniej. Plan Grandiego kierowany do państw członkowskich UE, przewiduje przemieszczenie azylantów z Grecji do Włoch, zwiększenie wsparcia dla Grecji, zawrócenie osób, które nie spełniają kryteriów uchodźców, zapewnienie przestrzegania przepisów i procedur obowiązujących w UE w zakresie azylu, zapewnienie uchodźcom bezpiecznej podróży, ochronę osób wymagających szczególnej opieki (np. dzieci) oraz opracowanie ogólnoeuropejskich systemów dotyczących tworzenia centrów rejestracyjnych w głównych krajach przyjazdu oraz systemów monitorowania azylantów.

Propozycje UNHCR jasno określają, że kluczem do rozwiązania problemów uchodźców jest sprawiedliwy podział odpowiedzialności na państwa członkowskie i uzgodnienie systemu rozmieszczenia azylantów w liczbach akceptowalnych przez państwa UE. Grandi nawiązał do czasów wojen bałkańskich, jako przykładu uporania się z problemem migracji ludności na dużą skalę. W konkluzji stwierdził, że Europa nie ma innej opcji, jak i tym razem, opanowania powstałej sytuacji.

Inny przedstawiciel ONZ (Vincent Cochetel), Koordynator Regionalny Uchodźców UNHCR, wzywa Europę do wdrożenia dywersyfikacji kosztów w celu realizacji umów zawartych w ubiegłym roku.

Rzecznik Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR), Adrian Edwards powiedział, że Grecja nie może pozostać sama sobie z problemem napływu imigrantów do Europy. Jego zdaniem, absolutnie niezbędne jest, aby wysiłki w kierunku relokacji, na które Europa zgodziła się w ubiegłym roku, były realizowane i traktowane priorytetowo. Powinno się także prowadzić działania (humanitarne przyjęcia, łączenie rodzin, prywatne sponsorowanie itd.) w celu ograniczania zapotrzebowania na przemyt ludzi i niebezpieczny transport uchodźców.

Źródło:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53341#.VtsaMfnhDIU

Zdjęcie: Flickr.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.