Umowa miedzy UE a Turcją w sprawie kryzysu imigracyjnego – szczegóły, opinie, wątpliwości

Od początku ubiegłego roku około milion imigrantów i uchodźców przybyło łodziami do UE z Turcji do Grecji. W tym roku liczba ta sięga już ponad 132 tysięcy, a dziesiątki tysięcy uchodźców wciąż czekają w Grecji na swoją szansę.

W dniu 18 marca w Brukseli, po długich negocjacjach, państwa członkowskie zawarły z Turcją umowę dotyczącą sytuacji uchodźców i imigrantów. Oczywiście, za ustaleniami dotyczącymi „przybyszów”, kryją się także żądania polityczne ze strony Turcji – w Brukseli poruszono także temat akcesji Turcji do UE. Kluczowe punkty z umowy, to:

Powroty: Wszyscy „nielegalni imigranci” przyjeżdżający z Turcji do Grecji od 20 marca będą odsyłani. Każdy przyjazd będzie indywidualnie oceniany przez władze greckie.

Jeden do jednego: Dla każdego migranta syryjskiego, który wrócił do Turcji, kolejny syryjski imigrant zostanie przesiedlony w UE. Pierwszeństwo będą mieli Ci, którzy nie próbowali nielegalnie dostać się do UE, a liczba tych osób ograniczona jest do 72’000.

Ograniczenia wizowe: Obywatele tureccy powinni mieć dostęp do strefy Schengen bez paszportu do czerwca. Przepis ten nie stosuje się do krajów spoza strefy Schengen, jak Wielka Brytania.

Pomoc finansowa: UE jest za przyspieszeniem przydziału € 3 mld euro (3,3 mld $; 2,3 mld £) na pomoc dla Turcji, aby pomóc migrantom.

Członkostwo Turcji w UE: Obie strony zgodziły się „ponownie uruchomić” turecką ofertę przystąpienia do europejskiego bloku, z powodu rozmów planowanych do lipca.

Premier Turcji, Ahmet Davotoglu, ocenił dzień zawarcia umowy, jako historyczny dla Turcji. Przywódcy państw UE, choć porozumienie nie zostało zawarte w sposób jednomyślny, przyjęli je z zadowoleniem. Jednak kanclerz Niemiec, Angela Merkel, wskazuje, że umowa w przyszłości przyniesie wiele wyzwań prawnych.

W ocenie Przewodniczącego Komisji UE, Jean-Calude Junckera, wprowadzanie tej umowy w życie będzie jednym z najtrudniejszych zadań, z jakim UE dotąd się zmierzyła. Przewiduje on również wiele problemów prawnych.

Wśród możliwych przykładów takich problemów można wymienić:

– wdrożenie porozumienia spowoduje konieczność wysyłania rzesz urzędników na wyspy,

– miejsca nazywane hot–spotami (miejsca przeprowadzania badań przesiewowych i poboru odcisków palca), staną się aresztami,

– konieczna będzie zmiana procedur sądowych tak, by sprawa każdego uchodźcy i migranta była rozpatrzona w sposób indywidualny, a możliwość odwołania się od takiej decyzji była zapewniona,

– trudna współpraca ignorującej się wzajemnie policji greckiej i tureckiej może nie dać oczekiwanych efektów.

Wątpliwości budzi także odmowa Turcji w sprawie wprowadzenia możliwości w tureckim systemie prawnym formalnej ochrony międzynarodowej imigranta ze wszystkich krajów na podstawie przepisów Konwencji Genewskiej. Turcja ograniczyła się w tej sprawie jedynie do zapisu: „wszyscy będą chronieni zgodnie z odpowiednimi normami międzynawowymi”. Od razu nasuwa się szereg pytań – w szczególności jak będzie to:

realizowane, monitorowane i egzekwowane?

Bardzo krytyczne stanowisko, w sprawie porozumienia, wyraziło Amnesty International. Zdaniem organizacji, UE jest dwulicowa, z premedycją ignoruje kryzys migracyjny i umyślnie nie wywiązuje się ze zobowiązań międzynarodowych. Dyrektor Amnesty International na Europę i Azję Środkową, John Dalhausen uważa, że obietnice UE przestrzegania prawa międzynarodowego i europejskiego budzą pewne wątpliwości, a uzgodniony w umowie powrót do Turcji wszystkich nielegalnych imigrantów z Grecji, jest niezgodny z zadeklarowanym wywiązywaniem się z przestrzegania norm prawnych. John Dalhausen stwierdził również, że Turcja nie jest krajem odpowiednim dla uchodźców i imigrantów z punktu widzenia bezpieczeństwa, a każde zawrócenie imigrantów będzie:

wadliwe, nielegalne i niemoralne.

Odmiennego zdania jak Amnesty International w tej sprawie jest UNHCR. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców uważa, że postanowienia umowy zapewnią przestrzeganie prawa międzynarodowego i europejskiego, wyjaśniają pewne dotychczas niewyjaśnione kwestie, a Turcja dzięki umowie, wstąpiła na europejską drogę.

Źródło:

http://www.bbc.com/news/world-europe-35849167?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/topics/23672ac3-fcad-42c7-a557-23a954eb0e7b/europe-migrant-crisis&link_location=live-reporting-story

http://www.bbc.com/news/blogs-eu-35848181?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/topics/23672ac3-fcad-42c7-a557-23a954eb0e7b/europe-migrant-crisis&link_location=live-reporting-story

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53490#.Vu1bbOLhDIU

http://newirin.irinnews.org/hotspot-solution-deepens-refugee-crisis/

Zdjęcie: Flickr.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.