Łamanie praw człowieka

Wydaje się, iż każde państwo gwarantuje swojemu obywatelowi podstawowe prawa. Bez wątpienia łamanie praw obarczone jest sankcjami. Jednakże nie zawsze to obywatel dopuszcza się pogwałcenia ustanowionych zasad. W ostatnich latach można zanotować wiele przypadków, w których to rząd lub policja naruszają prawo.  Łamanie praw człowieka może odbywać się na wielu płaszczyznach. Zaczynając od ograniczania dostępu do edukacji po stosowanie przemocy przez służby państwowe czy dyskryminację.

Oczywiście prawa człowieka były przedmiotem debaty przez wiele lat. Obecnie są zabezpieczone przez międzynarodowe ustawy takie jak :

W ONZ :

-Powszechna deklaracja praw człowieka powstała 26 grudnia 1945 roku.

-Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych powstał 19 grudnia 1966 roku.

W Radzie Europy :

– Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności powstała 4 listopada 1950 roku

– Europejska Karta Socjalna z 18 października 1966 roku.

 

W każdym kraju można doszukać się łamania praw człowieka bez względu na jego stopień rozwinięcia. Jednakże to jakie przestępstwa są popełniane zależy od modernizacji państwa.

 

Australia

Kolonizacja Australii miała miejsce w 1788 roku. Wraz ze zjawieniem się Anglików przybyła także segregacja rdzennych mieszkańców Australii, którzy zostali zmuszeni do zaadoptowania brytyjskich obyczajów, tradycji i języka. Obecnie rdzenni Australijczycy stanowią 3% społeczeństwa. Oficjalnie dyskryminacja względem aborygenów została zakazana w 1976. Jednakże ich prawa nadal są łamane. Posiadają oni gorszy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i częściej są bezrobotni. Z powodu ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej żyją krócej o 10-12 lat. Wskaźnik śmiertelności noworodków jest dwa razy wyższy. Zatrważające jest to, iż niemowleta dotykają uleczalne choroby, którym można zapobiec takie jak cukrzyca czy choroby układu oddechowego.

Aborygeni częściej trafiają do więzień, w tym większą ich liczbę stanowią kobiety.

 Komisarz z Północnego terytorium ujawnił braki w postępowaniu podczas zatrzymywania dzieci oraz młodzieży. Po pierwsze młodzież w więzieniu była przetrzymywana w odizolowanych bardzo ciasnych pomieszczeniach przez wiele tygodni, dodatkowo używano wobec niej przemocy. W więzieniu dla nieletnich podczas zamieszek, które miały tam miejsce zanotowano użycie gazu łzawiącego przez pracowników w stosunku do sześciorga dzieci. Ponadto zakryto im twarze oraz zakuto w kajdanki. Później zostały przeniesione do więzienia dla dorosłych. W zakładach karnych przeważają dzieci poniżej 18 roku życia. Ponadto aborygeńskie dzieci częściej są przetrzymywane w areszcie pomimo międzynarodowej ustawy, iż mogą przebywać w areszcie w ostateczności oraz przez krótki okres czasu.

 

Meksyk

W Meksyku zostało zanotowane, iż policja, która z definicji powinna bronić obywateli zdecydowanie nadużywa swojej władzy i przekracza granice. Problem dotyczy zatrzymywanych i przesłuchiwanych kobiet. Policja w Meksyku bez względu na to czy posiada dowody czy nie usiłuje postawić zarzuty przesłuchiwanym kobietom oraz zmusza je do przyznania się do winy, pomimo niepopełnienia zbrodni. Policji udaje się wymusić podpisanie zeznań, ponieważ wykorzystuje tortury. Stosowana jest przemoc fizyczna, seksualna oraz psychiczna na zatrzymanych. Niestety nie są to odosobnione przypadki.

 Ponadto kobiety są łatwym celem, ponieważ państwo aby pokazać , że „walczy” z przestępczością preferuje karanie niewinnych osób niż prawdziwych przestępców. Problem jest ogromny nie tylko ze względu na torturowanie przesłuchiwanych osób, ale również przez to, iż Meksyk nie stara się zniwelować problemu. Ani gwałt ani używanie rażenie prądem czy inne formy znęcania się nad człowiekiem nie zostały oficjalnie zdefiniowane jako tortury wobec przesłuchiwanych. Bardzo rzadko prowadzi się dochodzenie względem zanotowanych aktów przemocy. Co powoduje, iż policja, która dopuściła się torturowania ludzi jest bezkarna. Wniosek nasuwa się jeden w tym przypadku warto powołać się na słowa Eriki Guevara Rosas amerykańskiego dyrektora Amnesty International. Według niej niemożliwość ukarania służb państwowych za stosowanie gwałtu oraz innych rodzajów tortur aby zmusić przyznanie się do winy to zezwolenie i tolerowanie przemocy.

 

USA

Stereotypy występują w każdym kraju bez względu na jego rozwój ekonomiczny czy technologiczny. Trudno jest się ich wyzbyć ponieważ są głęboko zakorzenione w naszym myśleniu.

Rasowe dysproporcje przenikają cały ustrój amerykańskiego prawa karnego. W szczególności problem dotyczy wymierzania sprawiedliwości jeśli chodzi o narkotyki. Porównując statystki podobny odsetek białych Amerykanów oraz Afrokamerykanów zostaje zatrzymanych pod zarzutem handlu narkotykami. Jednakże to czarnoskórzy obywatele USA są częściej  aresztowani, oskarżani oraz osadzani w więzieniu za sprzedaż. Afroamerykanie stanowią 13 % społeczeństwa, aczkolwiek rozważając aresztowania ze względu na posiadanie narkotyków to stanowią 29%. 

Amerykański wydział sprawiedliwości, który po incydencie w Missouri, kiedy to policja zabiła nieuzbrojonego czarnoskórego nastolatka początkowo przyznała, iż dysproporcja pomiędzy aresztowaniami białych a czarnych Amerykanów jest obecna na wszystkich szczeblach wymiaru sprawiedliwości w mieście Ferguson. Jednakże jest to problem, który utrzymuje się  w całym kraju.

 

Rosja

Rosyjskie władze zablokowały kilka niezależnych strony internetowych. Tym samym ogłaszając nowe prawo, które ogranicza możliwość ekspresji poglądów. Wdrożona ustawa umożliwia tuszowanie Rosjanom faktów ze swojego życia przez usunięcie takich informacji z wyszukiwarki internetowej nawet do trzech lat wstecz. W 2015 roku wprowadzono akt prawny, który zakazywał przechowywania danych rosyjskich użytkowników na zagranicznych stronach. Jednakże tym samym prawo to wymagało, aby portale te gromadziły dane w Rosji. Za odmówienie  współpracy strony miały być blokowane. W kilku przypadkach osoby, które podważały autorytet Rosji były aresztowane. W szczególności dotyczyło to krytykowania okupacji Krymu przez Rosję. W sierpniu Rafis Kashapov został skazany na trzy lata więzienia za rzekome podważanie integralności rosyjskiego terytorium oraz za namawianie do wrogości wobec rosyjskich obywateli. Jednakże jest to tylko przykład i wiadomo jest, iż nie tylko Kashapov’a dotyczyły takie oskarżenia.

Innym przejawem łamania praw człowieka w Rosji jest stosunek rządu oraz społeczeństwa do środowiska LGBT. W Rosji otwarcie jest przejawiana nienawiść oraz niechęć względem osób nieheteronormatywnych.  Agresja przejawia się nawet w błahych zachowaniach takich jak wyjęcie tęczowej flagi na ulicy. Takie zdarzenie miało miejsce w marcu podczas międzynarodowego dnia kobiet. W kwietniu działacze LGBT zostali zaatakowani gazem pieprzowym, jednakże policja nie wszczęła odpowiedniego postępowania. Państwo skutecznie hamuje wszystkie działania osób LGBT tym samym wspierając homofobię w kraju. Podczas ataku na nieheteroseksualne osoby spośród dwudziestu napastników zostało skazanych tylko trzech na 10 dni aresztu, pod zarzutem nie wykonywania poleceń policji. Zarówno rząd jak i policja przez brak reakcji wspierają przemoc wobec środowiska LGBT.  Zanotowane zostały zwalniania z pracy z powodu orientacji seksualnej jak i ataki z poważnymi uszkodzeniami ciała. Istnieją także gangi, które polują na homoseksualistów dla zabawy. W Internecie można znaleźć wiele filmików ukazujących torturowanie głównie gejów przez mężczyzn, którzy „chronią” społeczeństwo przed nimi.

 ani policja, ani rząd nie reagują na brutalne traktowanie tych osób, które czasem kończą się bardzo tragicznie. Można posłużyć się słowami Ben Steele’a, który nazwał to współczesnym polowaniem na czarownice. Bez wątpienia środowisko LGBT w Rosji  narażone jest na tortury oraz przemoc przy równoczesnej akceptacji ze strony rządu.

 

Reasumując prawa człowieka są nadal łamane. Można to zaobserwować w wielu państwach. Łamanie ich nie jest tylko związane z torturami czy przemocą fizyczną. Brak uprawnień do edukacji, opieki zdrowotnej czy represje związane z wyrażaniem poglądów, także narusza prawo jednostki.

Źródła :

https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/australia#2c9b66

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/mexico-sexual-violence-routinely-used-as-torture-to-secure-confessions-from-women/

https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/united-states

https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/russia

http://www.fokus.tv/wszystko-o/zimny-strach-zycie-gejow-w-rosji

Zdjęcie pochodzi z :

http://cristianaziraldo.altervista.org/human-rights-rights-human/

 

 

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.