Pierwsza w Europie Wschodniej elektrownia słoneczna śledząca ruch Słońca

Na terenie Ukrainy powstała pierwsza w Europie Wschodniej elektrownia słoneczna oparta na technologii kolektorów śledzących ruch Słońca.

Elektrownie wykorzystujące tę zaawansowaną technologię produkują o 50% więcej energii niż starsze elektrownie słoneczne. W przeciwieństwie do standardowych, stacjonarnych modułów, kolektory wykorzystujące tę technologię automatycznie podążają za ruchem Słońca maksymalizując ich efektywność.

Energetyka słoneczna cieszy się na Ukrainie rosnącym zainteresowaniem. Do innowacji tego typu zaliczyć można np. solarne lampy uliczne w regionie Sumy czy solarne drzewo służące mieszkańcom do ładowania urządzeń mobilnych w Tarnopolu.

Nowoczesna elektrownia została ulokowana w regionie Dniepropietrowska. Lokalne władze twierdzą, że na chwilę obecną działa ok. 10 400 modułów, które produkują łącznie 2 500 kW energii na godzinę. Moc ta ma wystarczyć do zaopatrzenia w niezbędną energię elektryczną 27 tys. gospodarstw domowych w mieście Pidhorodne. Władze przyjmują tym samym politykę restrukturyzacji źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych. Inwestycja ta ma przyczynić się do ograniczenia zużycia węgla do celów energetyki o pół miliona ton rocznie, co znacznie wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Energetyka słoneczna bazująca na technologii kolektorów śledzących ruch słońca, obok swoich efektywnościowych zalet, posiada niestety także jedną istotną wadę – jest silnie uzależniona od warunków klimatycznych występujących w danym kraju, a ściśle rzecz biorąc – rocznej wielkości nasłonecznienia terenu. Co zatem niekoniecznie mogłoby spełnić swoje zadanie w państwach znajdujących się na wysokich północnych szerokościach geograficznych, może okazać się wyjątkową szansą dla krajów rozwijających się, korzystających w większości z dobrodziejstw ciepłego klimatu. Największe tego typu elektrownie funkcjonują w Grecji (8 MW), w Golmud w Chinach (3 MW) czy w Vellakoil w Indiach (4 MW).

Źródło: Ukraine Today

Zdjęcie: Pixabay

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.