Rodzicielstwo Afroamerykanów

Jednym z punktów analizy ośrodka badania opinii Pew Research Center w najnowszym raporcie dotyczącym nierówności rasowej w Stanach Zjednoczonych było porównanie rodzicielstwa Afroamerykanów i przedstawicieli innych ras.

Okazuje się, że urodzenia spoza związku małżeńskiego zdarzają się dużo częściej u Afroamerykanów niż u ludności białej. W 2014 roku, prawie siedem z dziesięciu czarnoskórych kobiet rodziło dziecko spoza związku małżeńskiego w porównaniu do 29% białych kobiet w takiej samej sytuacji. Ta różnica utrzymuje się od lat. W 1970 roku 38% czarnoskórych kobiet urodziło, nie będąc w związku małżeńskim –  a białych Amerykanek  jedynie 6%. Do 1990 roku, w tym samym zestawieniu różnica wynosiła aż 67% do 17%.

Różnice w wykształceniu wyjaśniają część, lecz nie wszystko jeśli chodzi o rasową i etniczną przepaść w urodzeniach pozamałżeńskich. Nawet w kategoriach poszczególnego poziomu wykształcenia ta różnica utrzymuje się. Na przykład, w grupie białych kobiet, które ostatnio urodziły dziecko, 92% z wyższym wykształceniem było mężatkami w 2014 roku. Ten sam stan cywilny deklarowało mniej czarnoskórych, świeżo upieczonych matek (60%).

Warto zaznaczyć, że zjawisko rozpowszechnia się wśród całej ludności Stanów Zjednoczonych. W 1960 roku tylko 5% dzieci rodziło się u niezamężnych kobiet. Trzydzieści lat później, dotyczyło to już więcej niż jednej czwartej ogółu (28%). Rekord odnotowano między 2008 a 2013 rokiem, wskaźnik informował o 41% porodów u kobiet nie będących w formalnym związku. Rok później liczba nieznacznie spadła do 40%. Zbliżone tendencje do tych, które charakteryzują Afroamerykanki występują również u Latynosek. W 2014 roku ponad połowa (53%) z nich urodziła, nie będąc mężatką. To znaczny wzrost, mając na uwadze dane z 1990 roku (37%), kiedy to ta grupa została po raz pierwszy wzięta pod uwagę w badaniach.

Ponad połowa czarnoskórych dzieci żyje z jednym rodzicem. Dokładnie 54% z nich doświadczało tego w 2014 roku w porównaniu z 19% białych dzieci. Różnica wynosząca trzydzieści pięć punktów procentowych podkreśla powiększającą się przepaść w warunkach dorastania przedstawicieli jednej i drugiej grupy. W 1970 roku 35% czarnoskórych dzieci mieszkało z jednym rodzicem. U białych nieletnich wskaźnik ten wynosił 10%. Dzieci z mniejszości latynoskiej notowały wynik pośrodku tego spektrum (w 1970 roku – 18%, a w 2014 – 29%).

Prawdopodobieństwo wychowywania dziecka przez jednego rodzica znacząco wzrosło we wszystkich wspomnianych grupach. Nie dotyczy to tylko dzieci o azjatyckich korzeniach. W 1970 roku jedno na dziesięć z nich żyło z matką lub ojcem. W 2014 roku liczba ta nieznacznie się zmieniła na 13%.

Źródło:

1. Demographic trends and economic well-being

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.