Szkolnictwo wyższe a kariera zawodowa

W XXI w. – erze kształtowanej przez popyt i jego prawa – uniwersytety mają możliwość przyjmować tylu studentów, ilu chcą. Czy jednak w interesie samych uczelni leży wypuszczanie tak zawyżonej ilości studentów z wyższym wykształceniem i skazywanie ich na niepowodzenie na rynku pracy?

Przygotowanie do pracy – rola uniwersytetów?

Historycznie uniwersytety stworzone zostały i funkcjonowały jako instytucje, mające za zadanie tworzenie oraz rozpowszechnianie wiedzy. Czy jednak w dzisiejszych czasach pozostały wierne swojej tradycyjnej roli? Współczesne trendy pokazują, że coraz większa liczba młodych ludzi rekrutuje na nie tylko w celu przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej. Można znaleźć w tym pewną słuszność. Udowodnione bowiem zostało, iż im wyższy poziom umiejętności pracowników, tym większa produktywność kraju. Na które jednak postawić w dobie tak szybko ewoluującej gospodarki?

Rotacyjny rynek pracy

Rynek pracy podlega nieustannym przekształceniom, powodowanym przez procesy automatyzacji i cyfryzacji. Z tego też powodu ciężko czynić dokładne przewidywania odnośnie zawodów przyszłości, które zagwarantowałyby stabilną, niezachwianą karierę. Obserwacja panujących obecnie trendów pozwala jednak przewidzieć typ umiejętności, których potrzebować będzie młodzież, wchodząc na rynek pracy. Co pokazują czynione w ten sposób spostrzeżenia? Zawody, które bazują na umiejętnościach ludzkich, takie jak choćby stanowiska w służbie zdrowia czy pomocy społecznej, w ciągu 5 lat wzrosły o 20%, co zdecydowanie przewyższa przeciętną wartość. Praca wymagająca specjalistycznej wiedzy na wysokim poziomie, np. finansowi doradcy inwestycyjni, w tym samym okresie czasowym wzrosła aż o 40%. Z kolei zatrudnienie wśród dealerów finansowych spadło o 20% – ludzie w dużej mierze samodzielnie mogą śledzić ceny akcji. To tylko jedne z wielu rotacji na rynku pracy.

Wspólny mianownik

Jakie wnioski wysuwają się z tych obserwacji? W większości przytoczone zawody opierają się na podobnym zestawie umiejętności, niektóre jedynie na wyższym poziomie. To sygnalizuje młodym ludziom potrzebę angażowania swoich wysiłków naukowych w dziedziny interdyscyplinarne, co ułatwi im elastyczność na zmieniającym się wciąż rynku pracy, która musi być znacznie wyższa niż w przeszłości.

Jaka w tym rola szkolnictwa wyższego?

Niegdyś stanowiło ono bezpieczną drogę do wysokich kwalifikacji i dobrze płatnych miejsc pracy. Współcześnie jednak droga ta nie została przyjęta przez ponad piątą część młodych ludzi, którzy rozpoczęli naukę na uniwersytecie, lecz jej nie ukończyli. Tymczasem wyniki badań są jednoznaczne – rynek pracy jest zdecydowanie bardziej „łaskawy” dla wykształconych pracowników. I to nawet oni zmuszeni są do nieustannej walki o bezpieczna pozycję. Wydaje się, iż najlepszym działaniem w tej sytuacji byłoby zapewnienie młodych ludzi o wsparciu dla ich kompletnej edukacji.

Szeroka wiedza kluczem do sukcesu

Warto przy tym pamiętać, iż uniwersytety nie są – i nigdy nie były – skoncentrowane jedynie na przygotowaniu swoich absolwentów do kariery zawodowej. Jednakże szerokie wykształcenie ogólne, jakie mają w swojej ofercie, stwarza młodym ludziom różne możliwości, łatwo dające się dostosować do zmieniającej się gospodarki. W dodatku uczelnie wyższe posiadają często przewagę na kursami zawodowymi, wyrażającą się w dostarczaniu swoim uczniom szerokiej wiedzy, popartej jednoczesnym rozwijaniem umiejętności, zdatnych do wykorzystania w kontekście zawodowym. Potrzebują oni jednak przede wszystkim rad oraz doświadczeń w potencjalnych miejscach pracy, które uzdolnią ich w przyszłości do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Priorytetem, a zarazem głównym zadaniem, powinno być zapewnienie młodych ludzi o tym, że są odpowiednio wyposażeni oraz wspierani w dokonywaniu wyborów, które będą dla nich pracować oraz, że zdolni są wybrać ścieżkę, która będzie posiadała wartość w szybko zmieniającej się gospodarce.

Źródło: What role should universities play in today’s society?; theconversation.com; 2016

Zdjęcie pochodzi z serwisu: www.flickr.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.