Maroko na czele państw inwestujących w energię odnawialną

Maroko jest obecnie liderem wśród krajów afrykańskich, inwestujących w energię odnawialną. Wiele państw widzi szansę w użyciu nowych źródeł energii, szczególnie jeśli nie posiadają surowców i złóż naturalnych. Coraz gwałtowniejszy rozwój zielonych technologii, wpływa na jego efektowność i opłacalność, co umożliwi ich większą dostępność. Maroko jako gospodarz szczytu klimatycznego w Marrakeszu w listopadzie 2016, mogło pokazać rozwój swojego sektora odnawialnych źródeł energii i przedstawić siebie jako pioniera zielonej energii w Afryce.

Maroko inwestuje szeroko w odnawialne źródła energii, czego przyczyną był rosnący popyt na energię w kraju. Państwo to nie posiada wystarczającej ilości złóż surowców np. węgla, aby móc zasilić swój system energetyczny, dlatego było zmuszone do importu. Gwałtowny wzrost gospodarczy, bogacenie się obywateli oraz rozwój sektorów gospodarki takich jak np. przemysł samochodowy, skutkuje większym zapotrzebowaniem energetycznym. Potrzeby energetyczne kraju wydają się ogromne, a według szacunków na lata 2015 – 2030 mają one wzrosnąć o 250%. Działania władz zmierzają do zwiększenia udziału energii odnawialnej w gospodarce. Ma to również spowodować uniezależnienie się od importu surowców, umożliwienie większego postępu technologicznego kraju i rozwoju, a także przyczynić się do walki ze zmianami klimatu.

Maroko rozpoczęło szeroki projekt modernizacji kraju i elektryfikacji na początku lat 90-tych. W 1990 roku mniej niż połowa populacji tego kraju posiadała elektryczność. Działania zmierzające między innymi do połączenia siecią elektryczną wsi spowodowały, że w 2014 roku dostęp do prądu posiadało już 98% mieszkańców Maroka. Silny rozwój gospodarczy i coraz większa konsumpcja energii przyczyniła się do zwiększenia importu surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, powiększając wydatki na ten cel do 10 miliardów dolarów w 2013 roku. Aby zmniejszyć koszty, zwiększyć uniezależnienie i przede wszystkim odpowiedzieć na rosnący popyt na energię, rozpoczęto program inwestycji w odnawialne źródła energii.

W 2009 roku wprowadzono prawo, które umożliwiło rozwój i komercjalizację tych źródeł energetycznych. Dlatego osoby prywatne oraz firmy miały możliwość inwestycji i działań w tym sektorze. To prawo umożliwiło rozwój energii odnawialnej w prywatnym sektorze, gdzie w 2009 roku udział energii słonecznej i wiatrowej wynosił 2%, a w 2015 już 12%. Jednak potrzebne są dalsze inwestycje w ten sektor, szczególnie, że system energetyczny nie jest dostatecznie rozwinięty i wydajny. Szacuje się, że potrzeba dalszych 30 miliardów dolarów inwestycji na ten cel. W 2015 roku król Mohammed VI zapowiedział zwiększenie udziału energii odnawialnej w kraju do 52% w 2030 roku. 14% ma pochodzić z energii słonecznej, a większe inwestycje mają również dotyczyć energii wiatrowej i wodnej. Co warte podkreślenia, Maroko również dąży do współpracy z Europą, dlatego budowane są połączenia, które umożliwią wymianę energii z krajami Unii Europejskiej. Bardzo ambitne wydają się plany dotyczące ograniczenia spalania gazów cieplarnianych o 32% do 2020 roku. Z ochroną środowiska wiąże się również plan zalesienia ponad 200 tysięcy hektarów oraz zwiększenie irygacji kraju. W latach 2020 – 2030 zapowiedziana jest skumulowana redukcja CO2 w wysokości 401 megaton.

Obecnie można zaobserwować zwiększone zaangażowanie Maroka w zieloną energię. Szczególnie w ostatnich latach, następuje znaczące zaangażowanie w tym obszarze. Przykładem obecnych działań władz była redukcja w 2015 roku subsydiów na produkty paliwowe, co potwierdza kierunek walki z globalnym ociepleniem i inwestycje w odnawialne źródła energii. Dla Maroka, jak i dla całej Afryki, istotne może okazać się czerpanie energii ze słońca. Dlatego zainwestowało w budowę tego typu elektrowni, gdzie w lutym 2016 roku została otwarta pierwsza jej część. Noor I wytwarzająca energię o wielkości 160MW została zbudowana na pustyni obok miasta Ouarzazate. W pobliżu tego kompleksu ma pojawić się druga część  elektrowni Noor II, która będzie wykonana w tej samej technologii. Natomiast trzeci moduł Noor III ma być wykonany według nowszych technologii – tzw. wieży słonecznej. Cały kompleks ma stanowić największą elektrownię słoneczną na świecie, a całość energii wytwarzanej ma wynieść 580MW. Oczekuje się zakończenia tych konstrukcji w latach 2017 i 2018. Zapowiedziane są również budowy kolejnych elektrowni, które mają być wybudowane w 2017 roku. Ważną częścią obecnych inwestycji jest energia wiatrowa, gdzie elektrownie tego typu mają produkować łącznie 850MW. Do 2020 14% energii kraju ma pochodzić z elektrowni wiatrowych. Warto podkreślić, że koszt produkcji energii ma być najtańszy na świecie i ma wynieść 0,03$ na kWh.

Maroko w ostatnich latach dokonało ogromnych przeobrażeń gospodarczych, w tym również dotyczących ochrony środowiska i energii odnawialnej. Jednak przyszłe działania mogą natrafić na istotne problemy. Jednym z nich są ogromne nakłady finansowe na elektrownie, które będą zwracać się w dłuższej perspektywie. Innym problem jest to, że część instalacji leży w Zachodniej Saharze, a jest to region sporny, które  w przyszłości może być przyczyną konfliktów. Pomimo tego widać wyraźnie zwiększający się udział energii odnawialnej, a ambitne projekty mogą rzeczywiście uniezależnić kraj od importu energii. Dodatkowo dla inwestorów kraj ten staje się coraz atrakcyjniejszy, co da możliwość większych inwestycji. Kolejne lata pokażą, czy uda się w Maroku osiągnąć stawiane sobie cele oraz czy sukces w tym kraju będzie oddziaływał na inne państwa regionu.

Źródła:

Michael Hochberg, Renewable Energy Growth in Morocco An Example for the Region. Middle East Institute. [dostęp: 30.12.2016]

Celeste Hicks, Morocco lights the way for Africa on renewable energy. The Guardian. [dostęp: 30.12.2016]

Hassan Nfaoui, How Can Morocco Achieve 52 Percent of its Electricity from Renewable Energy in 2030? Renewable Energy World. [dostęp: 30.12.2016]

Morocco Takes Initiative on Renewables Development: OBG, Morocco World News. [dostęp: 30.12.2016]

Photo credit: Krzysztof Belczyński, Flickr.

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.