Nowe badania nad leczeniem fobii społecznej

Niepokój odczuwany w sytuacjach społecznych bywa częstą przypadłością, która dotyka wielu ludzi. Jedna na dziesięć osób cierpi na fobię społeczną w jakimś okresie swojego życia. Zaburzenie to jest diagnozowane, gdy objawy lęku i niepokoju w sytuacjach społecznych znacznie upośledzają codzienne funkcjonowanie oraz powodują intensywne cierpienie. Wystąpienia publiczne wywołujące nie dający się opanować stres, są jednym z jego objawów.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Zurichu i Psychiatrycznego Szpitala Uniwersyteckiego w tym samym mieście wykazały, że skuteczne leczenie zaburzeń lękowych zmienia struktury mózgu biorące udział w przetwarzaniu i regulacji emocji. U osób cierpiących na fobię społeczną, regulacja nadmiernego lęku i niepokoju przez korowe oraz podkorowe obszary mózgu jest osłabiona. Skuteczną metodą przywrócenia prawidłowej pracy tych struktur jest zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), przynoszącej bardzo dobre rezultaty w leczeniu zaburzeń lękowych.

Baza teoretyczna tej psychoterapii oparta jest na poznawczym modelu powstawania psychicznych zaburzeń. Głównym założeniem jest fakt, że ludzie konstruują swoją rzeczywistość w sposób aktywny, za pomocą nadawania znaczeń bodźcom, które napływają z otoczenia – dzieje się to w automatyczny sposób, poprzez selekcjonowanie – wzmacnianie lub osłabianie pojawiających się informacji. Wynika z tego, że każdy z nas w indywidualny sposób postrzega i interpretuje rzeczywistość oraz procesy, jakie zachodzą w naszym życiu. Owe, nadawane znaczenia mają wpływ na przeżywane emocje, których konsekwencją są działania, jakie podejmujemy.

Istotą terapii poznawczo-behawioralnej jest dotarcie do ukrytych i jawnych znaczeń, będących źródłem negatywnych przeżyć i destrukcyjnego zachowania oraz zmiana indywidualnych, zautomatyzowanych schematów poznawczych, wpływających na zniekształcony odbiór rzeczywistych wydarzeń, poprzez szczegółową analizę problematycznych sytuacji, i myśli im towarzyszących. W procesie terapii zachodzi modyfikacja sposobu myślenia pacjenta, za którą idą zmiany emocjonalne oraz zmiany zachowania.

Eksperyment przeprowadzony w Zurychu polegał na strukturalnym przebadaniu mózgów pacjentów, przy pomocy rezonansu magnetycznego, przed i po 10 tygodniowej terapii poznawczo-behawioralnej, której zostali poddani. Wyniki jakie uzyskano dowiodły, że w mózgach pacjentów zaszły pozytywne zmiany, po zastosowaniu leczenia. Jak komentuje te doniesienia badaczka Annette Bruhl, ordynatorka Centrum Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Psychoterapii Uniwersyteckiego Szpitala Psychiatrycznego w Zurichu:

Udało nam się wykazać, że u pacjentów poddanych terapii poznawczo-behawioralnej zaszły istotne zmiany w strukturach mózgu odpowiedzialnych za samokontrolę oraz regulację emocji. Im bardziej pozytywne zmiany zaszły w redukcji odczuwania lęku w sytuacjach społecznych u tych osób, tym większe zmiany odnotowano we wspomnianych obszarach mózgu.

Zespół badawczy dowiódł również, że w strukturach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji, powstało także więcej połączeń neuronalnych, co zaobserwowano po zakończeniu leczenia. Z doniesień tych jasno wynika więc, że stosowanie terapii behawioralno-poznawczej w zaburzeniach lękowych, normalizuje pracę mózgu u osób z zaburzeniami lękowymi oraz daje szansę trwałego powrotu do zdrowia.

Źródło: sciencedaily.com

Fot: JD, flickr.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.