Występowanie zaburzeń autystycznych u kobiet z anoreksją

Według badań przeprowadzonych w Sahlgrenska Academy w Göteborgu, kobiety cierpiące na anoreksję wykazują wyraźne cechy autystyczne, nawet wtedy, gdy ich zaburzenia odżywiania są już pod kontrolą i uda im się osiągnąć normalną wagę.

Jak się okazało, występowanie autyzmu i anoreksji u kobiet odpowiadają nieprawidłowości w tych samych obszarach mózgu, które są odpowiedzialne za przetwarzanie umiejętności społecznych. Stąd też wynika, że oba te zaburzenia mogą być ze sobą powiązane.

Louise Karjalainen, profesor psychologii pracujący w Centrum Neuropsychiatrii Gillberga w Göteborgu komentuje najnowsze doniesienia następująco:

 Tradycyjny model zaburzeń odżywiania polega na fiksacji związanej z jedzeniem i wagą ciała. Są to jednak główne objawy, którym towarzyszy wiele pobocznych. Kobiety chorujące na anoreksję wykazują także między innymi zaburzenia postrzegania i zachowania, które uznawane są za typowe dla autyzmu.

Od dawna wiadomo, że osoby z autyzmem mają skłonność do różnych zaburzeń odżywiania, jednak jak dotąd nie było jasne czy typowe autystyczne zachowania dotyczące jedzenia, występują również u cierpiących na anoreksję.

Karjalainen przeprowadził badania nad grupą trzydziestu kobiet z anoreksją, w wieku od piętnastu do dwudziestu pięciu lat. Po roku leczenia, gdy stan uczestniczek znacznie się poprawił, nadal zaobserwowano u nich negatywne wzorce postrzegania i zachowania związane z odżywianiem, charakteryzujące osoby autystyczne. Jak komentuje ten fakt naukowiec:

Co prawda ogólne wzorce żywieniowe kobiet uległy poprawie w ciągu tej rocznej obserwacji, jednak wciąż można było wyraźnie odnotować symptomy autystycznego zachowania odnośnie na przykład częstotliwości spożywania posiłków.

Pozostałe z symptomów to między innymi niechęć do ogólnej idei jedzenia czy spożywania posiłków w towarzystwie innych osób. Takie objawy mogą szybko spowodować regresję choroby i powrót do ostrej postaci anoreksji. Według Karjalainen pod względem poznawczym kobiety te funkcjonowały lepiej, gdy osiągnęły normalną dla nich wagę, jednak pewne aspekty dotyczące społecznych funkcji jedzenia były dla nich wciąż problematyczne. Kłopotem była na przykład wielozadaniowość – charakterystyczna trudność występująca u osób autystycznych – jak na przykład pragnienie zaspokojenia głodu i jednoczesna konieczność przeżuwania, by spożyć jedzenie.

Badania z użyciem MRI wykazały, że kobiety z anoreksją, miały takie same zmiany w obszarach mózgu związanych z poznaniem społecznym, jak kobiety z autyzmem. Jest to niezwykle ważne odkrycie, mogące przynieść nowe metody leczenia zaburzeń odżywiania. Mimo to Karjalainen podkreśla, że wciąż jednak potrzeba dalszych badań, by dokładniej zrozumieć tę zależność.

Źródło: sciencedaily.com

Photo credit: Evellna Zacharlou, Flickr.

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.