Praca w kraju fiordów i rowerów, czyli jak żyje się w Danii

Znamy Danię jako kraj dobrobytu i spokoju.  Niektórzy dodadzą do tej listy jeszcze wysokie ceny, turbiny wiatrowe, rowery i bajki Andersena. A jakie są przepisy dotyczące pracy? Czy jest to kraj przyjazny dla przybyszów z innych krajów?

W Danii rosną pozytywne nastroje. Następuje rozwój gospodarki, konsumpcja zwiększa się, a gospodarstwa domowe odnotowały wzrosty dochodów. Ceny ropy naftowej podniosły się, co wpłynęło pozytywnie na eksport. Import też wzrósł, dzięki zwiększonym zakupom konsumentów.

Zmiany w zasiłkach

Władze zamierzają przeprowadzić zmiany, aby wspomóc jeszcze bardziej gospodarkę. Rządy w Danii obecnie sprawuje koalicja  Duńskiej Partii Liberalnej (Venstre) z Sojuszem Liberalnym (LA) i Konserwatywną Partią Ludową (DKF). Dwie z tych partii mają w planach obniżenie wsparcia socjalnego dla osób w wieku 25-29 lat. Młodzi ludzie nie spieszą się z wejściem na rynek pracy po ukończeniu studiów. Według badań, z 43 000 osób, które dostają zasiłek dla bezrobotnych, 61% jest zdolnych do pracy, lecz nie w pełnym wymiarze godzin.

Jeśli młodzi ludzie zostaną uznani za czasowo niezdolnych do pełnowymiarowej pracy, dostają wsparcie (11 100 koron). Osoby takie są uważane za mające problemy społeczne albo związane z pracą. Dostają wsparcie finansowe, które ma na celu ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Rzeczniczka prasowa LA, Laura Lindahl, oświadczyła, że zapomoga ta powinna zostać obcięta.

To stworzyłoby odpowiednie zachęty w naszym systemie. W tej chwili nagradzamy ludzi za to, że są jak najdalej od rynku pracy.

Studia po angielsku? Nie dobrze

Inną zmianą, jaką chce przeprowadzić rząd jest ograniczenie liczby angielskojęzycznych studentów, którzy opuszczają Danię po ukończeniu studiów. Są wśród nich  głównie studenci z zagranicy. Minister edukacji, Søren Pind, chce znaleźć sposób, aby ograniczyć liczbę miejsc realizujących programy w języku angielskim.

Według badań, tylko jedna piąta absolwentów studiów zawodowych pozostaje i pracuje w Danii po dwóch latach od ich ukończenia.  Ministerstwo chce obciąć co najmniej 1600 miejsc (w porównaniu do 2015 roku).

Widać, że liczba  zagranicznych studentów, którzy przyjeżdżają tu, by uzyskać wykształcenie za pieniądze duńskich podatników bardzo wzrosła w ostatnich latach. Lecz niewielu z nich zostaje i przynosi korzyści Danii. Musimy więc zmniejszyć liczbę przyjęć – powiedział Pind.

Ministerstwo chce również, aby treść programów prowadzonych w obcym języku odpowiadała zapotrzebowaniu na duńskim rynkowi pracy.

Uchodźcy a system

Natomiast Duńczycy z chęcią przyjmą uchodźców, którzy chcą pracować w Danii. W ubiegłym roku duński rząd zawarł umowę trójstronną z przedsiębiorcami i związkami zawodowymi. Umowa przewiduje wprowadzenie programu integracyjnego, który pozwala uchodźcom na podjęcie krótkoterminowych (do 2 lat) prac przyuczających do zawodu  z płacą na poziomie 50-120 koron na godzinę. Oferowane są również kursy  doszkalające. Rozwiązałoby to częściowo problem kosztownych zasiłków, jakie dostają uchodźcy (163 000 koron na osobę rocznie).

Jest wiele oznak, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Uchodźcy coraz częściej wchodzą na rynek pracy, znajdują pracę, dostają dotowane wynagrodzenie i staże – powiedziała Berit Toft Fuhl z Konfederacji Duńskich Pracodawców.

Wcześniej  za natychmiastowo zdolnych do pracy uznawano zaledwie 3% uchodźców. Obecnie, dzięki umowie trójstronnej liczba ta wzrosła do 60% i ma tendencję wzrostową. Również około 6 000 uchodźców odbywa obecnie praktyki przyuczające do pracy. Liczba osób pobierających zasiłki spada.

Celem rządu jest sprawienie, by co najmniej 50% azylantów miało pracę w okresie trzech lat po przybyciu do Danii. Niestety, na razie to pieśń przyszłości. Od rekordowego pod względem liczby osób przybyłych do kraju roku 2015  pracę znalazło 10%. Zeszły rok był o wiele lepszy – 25% azylantów znalazło pracę. Nie wszyscy widzą dobre zmiany.

Antyimigrancka partia DF uważa, że należy po prostu ograniczyć liczbę uchodźców przyjmowanych do kraju, ponieważ:

Rachunek będzie wzrastał, jeśli nie ograniczymy liczby osób przyjeżdżających tutaj – stwierdził przewodniczący partii.

Bibliografia:

https://www.thelocal.dk/jobs/article/more-immigrants-finding-jobs-in-denmark-da-ministry

https://www.thelocal.dk/jobs/article/social-welfare-cuts-for-young-unemployed-creates-incentive-danish-parties

https://www.thelocal.dk/jobs/article/denmark-to-reduce-english-language-student-numbers

Photo credit:

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.