Medytacja pomocna przy zaburzeniach lękowych

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez University of Waterloo, już dziesięć minut codziennej medytacji może pomóc osobom mającym tendencję do ruminacji – czyli powtarzania się niepokojących, negatywnych myśli – w zaprzestaniu tego zautomatyzowanego procesu myślowego.

W badaniu wzięło udział osiemdziesięciu dwóch uczestników, doświadczających zaburzeń lękowych. Okazało się, że koncentrowanie się na chwili obecnej i rozwijanie świadomości zmniejszyło u nich częstotliwość powtarzających się, niepokojących myśli. Jak komentuje ten fakt współautor badania, Mengran Xu – doktorant z University of Waterloo:

Nasze wyniki wskazują, że trening uważności (mindfulness) może zminimalizować tak zwane „wędrówki myślowe” u osób doświadczających częstego niepokoju. Odkryliśmy, że praktyka medytacji pomaga im nabierać nawyku koncentrowania się na chwili obecnej, zamiast na rozmyślaniu o własnych zmartwieniach, co umożliwia lepsze skupienie się na zadaniach, jakie mają do wykonania w codziennym życiu.

Wspomniany termin „mindfulness” jest powszechnie określany jako całkowite koncentrowanie się na chwili obecnej  bez żadnego osądzania. W ramach części badania uczestnicy zostali poproszeni o wykonanie zadania na komputerze, podczas którego przeszkadzano im w pewien sposób, aby sprawdzić ich umiejętność koncentracji na powierzonej czynności. Naukowcy losowo podzielili osoby badane na dwie grupy; grupa kontrolna w przerwach od zadania była proszona o odsłuchiwanie materiałów dźwiękowych, a grupa eksperymentalna miała wykonywać krótkie ćwiczenia medytacyjne.

Na podstawie przeprowadzonego badania Mengrana Xu stwierdził, że u osób z zaburzeniami lękowymi powtarzające się, niepożądane myśli mogą negatywnie wpływać na zdolność uczenia się, wykonywania zadań, a nawet normalne funkcjonowanie w sposób bezpieczny. Praktyki medytacyjne stosowane przez te osoby mogą znacząco pomóc zmienić ten stan rzeczy.

Źródło: sciencedaily.com

Photo credit: Kosal Ley, unsplash.com

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.