Urlop tacierzyński, urlop macierzyński. Jak to wygląda w Hiszpanii?

Bruksela sukcesywnie wprowadza dyrektywy promujące wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na polu zawodowym i rodzinnym. Najnowszy pomysł to dodatkowy urlop opiekuńczy. Jak na tym polu radzi sobie Hiszpania i jakie zmiany wprowadza?

Komisja Europejska przedstawiła nowe plany ustaw, mające pomóc  zwalczyć nierówności i biedę. Zakłada również zwiększenie udziału ojców w wychowaniu dzieci oraz ułatwienie matkom pogodzenia pracy i opieki nad potomstwem. Aby rodzice mogli więcej czasu spędzić z dzieckiem, Unia chce przyznać prawo do wzięcia dodatkowych czterech miesięcy urlopu (płatnego, jak gdyby był chory), który może wziąć do ukończenia przez dziecko 12 roku życia. Kilka lat temu KE starała się wprowadzić podobne projekty, lecz w Hiszpanii nigdy nie zostały one wprowadzone w życie, jak tłumaczono – z powodu kryzysu.

Dziesięć dni i cztery tygodnie

Według badań w Europie 1/3 kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin, zarabiając średnio 16% mniej, a ich emerytury są ok. 40% niższe. Choć wszyscy twierdzą, że prawa ojca i matki są równe i niezbywalne, okazuje się, że przytłaczająca większość to urlopy macierzyńskie. Zaledwie 10% urlopów biorą panowie. Unia Europejska robi wszystko, aby te różnice zniwelować. Komisja postuluje 10 dni urlopu tacierzyńskiego (jako minimum) dla wszystkich krajów Unii. Urlop taki w niektórych krajach Unii nie jest do tej pory gwarantowany. Na Cyprze i Słowacji nie ma przepisów nakazujących skorzystanie z niego, we Włoszech jest to tylko jeden dzień. Irlandia wprowadziła takie prawo zaledwie w zeszłym roku.

Natomiast Hiszpania w styczniu podniosła długość trwania tego urlopu do czterech tygodni. Wydłużenie urlopu ojcowskiego będzie kosztowało budżet 235 mln euro. Trzeba nadmienić, że w Hiszpanii wprowadzenie wydłużonego płatnego urlopu tacierzyńskiego było planowane na styczeń 2011 roku. Jednak sześć lat musiało minąć, aby udało się wreszcie to prawo wprowadzić.

Pięć dni i dwa miliardy

Kolejną propozycja to dodatkowe pięć dni w roku na opiekę nad chorymi dziećmi. Ta propozycja przeznaczona jest zarówno dla matek, jak i dla ojców. W hiszpańskim budżecie wyasygnowano ogólnie na cele prorodzinne 2 mld 450 mln euro (co stanowi wzrost o 11,1% w stosunku do poprzedniego okresu). Pieniądze przeznaczone są m.in. na wsparcie przy narodzinach dziecka, zapobiegania powikłaniom w czasie ciąży, pomoc w okresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, ale też  pomoc w przypadku adopcji lub przyjęcia do rodziny zastępczej. W ramach ochrony rodziny założono także wzrost 0,7% na pokrycie świadczeń dla każdego dziecka do  osiągnięcia pełnoletności oraz dla zasiłków rekompensujących urodzenie trzeciego lub kolejnych dzieci.

Dwanaście tygodni i dwie przerwy

Izba Deputowanych zatwierdziła poprawkę, która pozwala pracownicom będącym w ciąży dostosować swoje okresy urlopu macierzyńskiego. Uelastyczniono prawo i obecnie kobiety mogą dowolnie wykorzystać przysługujący im urlop macierzyński, tj. część wykorzystać przed porodem, a część po. Lub też, jeśli chcą być dłużej z dzieckiem, cały przysługujący im czas przeznaczyć na opiekę po porodzie. Dodatkowo, w okresie karmienia pracujące matki mają prawo do dwóch dodatkowych przerw dziennie po pół godziny, aby nakarmić dziecko lub ściągnąć pokarm. Jeśli nie jest to możliwe, ich dzień pracy skróci się (przy niezmienionej pensji).

Bezrobocie 

Hiszpania przed kryzysem przekraczała średnią europejskiego PKB dla strefy euro. Niestety jej gospodarka w 2008 roku się załamała, a dochód per capita obecnie jest znacznie poniżej tej średniej, nawet jeśli się weźmie pod uwagę kraje, które zachowały swoją walutę. Także bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie (stan na grudzień 2016 to aż 18,4%).

Po raz pierwszy od II wojny światowej istnieje realne ryzyko, że młodzi ludzie będą żyć gorzej niż ich rodzice – stwierdza dokument wydany przez Unię Europejską.

Deficyt w hiszpańskim budżecie nie pozwala na naprawdę duże zmiany i reformy systemu, ale coś zaczyna się zmieniać w kwestii wyrównania praw dla matek i ojców oraz ułatwienia kobietom pogodzenia pracy i życia rodzinnego. Również uprawnienia ojców  do opieki nad dzieckiem nie powinny być dyskryminowane. Poczyniono kroki w dobrym kierunku, lecz jest jeszcze wiele do zrobienia.

Bibliografa:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/04/1155930

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/ampliacion-del-permiso-paternidad-lleva-235-millones-presupuestos-5950799

http://economia.elpais.com/economia/2017/04/25/actualidad/1493145979_755592.htm

Photo credit: Carlos Espejo, Flickr.

Share Button

Powiązane wiadomości

Napisz odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są za pomocą *



© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.