Zdjęcie profilowe Grzegorz Łukasiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych realizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie czy Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na ilościowych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim rachunkowości zasobów ludzkich, pomiarze i sprawozdawczości kapitału ludzkiego czy technologiach informatycznych wykorzystywanych w zzl. Jest autorem licznych publikacji z tematyki kapitału ludzkiego, w tym książki "Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość" (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009). Jest współautorem narzędzia do pomiaru wartości kapitału ludzkiego NKL opracowanego w ramach projektu "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa".© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.