Zdjęcie profilowe Kamil Sabatowski

Członek Rady i ekspert w Centrum Schumpetera. Manager, działający w sektorze IT. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu innowacjami. Zajmuje się takimi obszarami jak: strategia rozwoju, strategia konkurencji, Business Process Reengineering czy transformacja cyfrowa. Szuka źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej, analizując przedsiębiorstwa technologiczne. Bada także zagadnienia z zakresu ekonomii instytucjonalnej - wpływ czynników kulturowych oraz socjologicznych na gospodarkę i proces podejmowania decyzji ekonomicznych przez managerów. Bacznie przygląda się modelowi sharing economy, konsumpcji współdzielonej oraz nowym technologiom. Orędownik koncepcji ,,myśl globalnie i działaj globalnie" - twierdzi, że we współczesnym zglobalizowanym świecie bariery we wchodzeniu na rynki zagraniczne maleją a skuteczna ekspansja jest koniecznością dla efektywnego konkurowania o udział w rynku. Zdobył interdyscyplinarne wykształcenie na Uniwersytecie Warszawskim (Europeistyka) oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie). Jego artykuły i opinie pojawiły się m.in. w brytyjskim ,,the Observer”, czy w ,,Network Magazynie”.© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.