Łamanie praw człowieka

Wydaje się, iż każde państwo gwarantuje swojemu obywatelowi podstawowe prawa. Bez wątpienia łamanie praw obarczone jest sankcjami. Jednakże nie zawsze to obywatel dopuszcza się pogwałcenia...© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.