Energia

Energia, definiowana zarówno jako paliwa kopalne, które wykorzystujemy głównie do transportu oraz spożycie kalorii, które utrzymuje nas przy życiu, jest kluczowym elementem funkcjonowania globalnej gospodarki. Bez zrównoważonego wykorzystania energii wzrost w bardzo długim terminie jest niemożliwy.

Wzrost dużych i uprzednio biednych krajów obciąża zasoby naturalne i globalny klimat. Co więcej, oprócz negatywnych efektów wzmożonego wykorzystania energii, stajemy także przed problemem (teoretycznie) nieskończonego wzrostu gospodarczego w zamkniętym systemie planetarnym.

W tej kategorii skupiamy się na tym, jak ludzkość napędza swój wzrost gospodarczy i podtrzymuje własne istnienie, oraz jak ten kluczowy składnik dobrobytu może zostać przekształcony w bardziej zrównoważony model.

Apel Rachel Kyte do Theresy May

Wraz ze zmianą premiera pogłębiły się niepokoje przedstawicieli ONZ w sprawie polityki energetycznej Anglii. Już wiadomo, że w tym przypadku rząd zachowuje się bardzo kontrowersyjnie. Mimo oświadczeń byłej minister energii, a teraz już...

Hinkley Point C i pragnienia rządu

Już wiadomo, że aktualny Kanclerz Skarbu, Philip Hammond, chce jak najszybciej rozpocząć budowę elektrowni jądrowej. Przypomnijmy: elektrownie jądrowe mają swoich przeciwników i zwolenników z dwóch powodów: pierwszy –  dopóki...

Anglia i jej sposób na odpady

W Anglii nadal marnuje się bardzo dużo jedzenia. Choć w innych krajach odpady nie stanowią aż tak dużego problemu Zjednoczone Królestwo cały czas pozostaje bardzo w tyle. Co więcej, choć o problemie jest głośno, odpadów spożywczych w...

Panel solarny

Nowa era w energii słonecznej

Na pustyni Nevada (USA) powstała pierwsza komercyjna farma słonecznych instalacji termicznych ze stopionej soli, co daje nam nowe spojrzenie na sprawę energii słonecznej. Składa się ona z 10 000 luster, każde o powierzchni 115 metrów...

Tytoń biopaliwem

W związku z obniżeniem popytu na tytoń w Stanach Zjednoczonych, farmerzy ze stanu Virginia usiłują zamienić mało atrakcyjne gatunkowo plony…w paliwo. Spadek zapotrzebowania na tytoń motorem napędowym W ciągu ostatnich czterech dekad...

Dziwna polityka energetyczna Anglii

Zdecydowaliśmy się wyjść z Unii Europejskiej, zapewniam jednak, że zamierzamy kontynuować dbałość o środowisko. – powiedziała Amber Rudd, minister energii i spraw klimatycznych Wielkiej Brytanii, 29 czerwca 2016 roku. Z jej słów...© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.