Obszary badawcze

Demografia

Kapitał ludzki staje się kluczowym elementem, potrzebnym do generowania wzrostu gospodarczego. Co więcej, trendy demograficzne nigdy nie były tak ważne przy określaniu tempa i rodzaju zmian, zachodzących wokół nas.

Praca i tworzenie wartości

Proces tworzenia wartości dodanej w gospodarce światowej obecnie przechodzi przez okres gwałtownych zmian. Wiedza, umożliwiająca uniknięcie związanych z tym zagrożeń oraz wykorzystanie możliwości powiązanych z tymi transformacjami jest kluczowym elementem dla każdej jednostki, firmy lub państwa.

Globalne innowacje

Globalizacja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, lecz obecnie proces ten osiągnął masę krytyczną, co oznacza, iż cała planeta jest blisko, jak nigdy przedtem, do uczestniczenia w jednym światowym rynku. Globalizacja jest również blisko związana z procesem innowacji, które przyspieszają gdy rynki są głębsze i posiadają wysoki stopień integracji poziomej.

Energia

Energia, definiowana zarówno jako paliwa kopalne, które wykorzystujemy głównie do transportu oraz spożycie kalorii, które utrzymuje nas przy życiu, jest kluczowym elementem funkcjonowania globalnej gospodarki. Bez zrónoważonego wykorzystania energi wzrost w bardzo długim terminie jest niemożliwy.

Demografia

Kapitał ludzki staje się kluczowym elementem, potrzebnym do generowania wzrostu gospodarczego. Co więcej, trendy demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństw, spadające współczynniki dzietności, oraz zmienne modele współnego życia (więcej singli, mniej rodzin) wpływają na podaż pracowników dla firm.

Centralną kwestią naszych czasów jest polaryzacja między wieloma – głównie młodymi – pracownikami, którzy nie są w stanie znaleźć pracy, oraz firmami, które nie znajdują specjalistów pokrywających ich potrzeby rekrutacyjne.

Ten obszar badawczy służy pomocą poniższym grupom:

 • Przedsiębiorcy, którzy chcą zrozumieć jak wykorzystać kapitał ludzki do sukcesu ich projektów
 • Firmy, planujące swoją politykę HR i doświadczające trudności w znajdowaniu talentu
 • Politycy i prawodawcy projektujący inicjatywy oświatowe, demograficzne i migracyjne na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym

W tym obszarze udostępniamy badania na poniższe tematy:

 • Jak kapitał ludzki może być akumulowany i wykorzystany do tworzenia wartości dodanej
 • Dobre praktyki firmowe z obszaru pozyskiwania, zachowywania i generowania talentu
 • Nowe sposoby kształtowania oświaty w celu optymalizacji kreowania kapitału ludzkiego
 • Rola władz publicznych w kwestii zapewniania zrównoważonego rozwoju demograficznego
 • Dobre praktyki przyciągania imigrantów na poziomie narodowym i lokalnym

Praca i tworzenie wartości

Proces tworzenia wartości dodanej w gospodarce światowej obecnie przechodzi przez okres gwałtownych zmian.

Stare sposoby pozyskiwania pracowników i oferowania pracy, rola i rozkład łańcuchów wartości, stopień pionowej i poziomej integracji w firmach – wszystkie te zjawiska ulegają przemianom. Kalkulacja kosztów i zysków również się zmienia.

Ten obszar badawczy służy pomocą poniższym grupom:

 • Firmy, które zastanawiają się jak zoptymalizować pracę swoich zespołów
 • Korporacje, zarządzające procesem tworzenia wartości w różnych lokalizacjach i na wielu poziomach
 • Firmy międzynarodowe, które zarządzają i/lub koordynują globalne łańcuchy wartości lub globalne produkty i usługi
 • Politycy i pracodawcy zainteresowani optymalizacją podatków, ułatwianiem i przyciąganiem nowych procesów tworzenia wartości dodanej

 W tym obszarze udostępniamy badania na poniższe tematy:

 • Nowe sposoby, za pomocą których pracownicy i firmy współpracują przy tworzeniu wartości dodanej
 • Kluczowa rola informacji jako przewagi konkurencyjnej
 • Wyzwania i zalety tworzenia wartości w wielu jurysdykcjach i strefach czasowych
 • Konkurencja podatkowa o wysokomarżowe i bardzo mobilne procesy tworzenia wartości
 • W jaki sposó samorządzy i rządy mogą stać się platformami, sprzyjającymi działaniom o wysokiej wartości dodanej w swoich jurysdykcjach

Globalne innowacje

Zjawisko globalizacji istniało przez większą część ludzkiej historii, lecz dość niedawno osiągnęło masę krytyczną, która wysunęłą je na pierwszy plan, gdzie tworzenie jednego wspólnego rynku planetarnego jest po raz pierwszy możliwe.

Niemniej jednak, świat jest dużo mniej globalny niż się zazwyczaj zakłada i w niektórych obszarach globalizacja jest dużo dalej posunięta niż w innych. Globalizacja również bardzo różni się pod względem zasięgu w zależności od kraju. Podczas gdy jej rosnący zasięg powodowany jest przez postęp technologiczny, istnieje wiele barier, które blokują ten proces. Globalizacja jest również blisko związana z procesem innowacji, które przyspieszają gdy rynki są głębsze i posiadają wysoki stopień integracji poziomej.

Ten obszar badawczy służy pomocą poniższym grupom:

 • Korporacje, których podstawowa działalność zależy od rosnącej liberalizacji przepływów gospodarczych między krajami
 • Firmy oparte of wysoce zoptymalizowane międzynarodowe operacje logistyczne
 • Organizacje międzynarodowe (zarówno rządowe jak i pozarządowe), które działają w kontekście międzynarodowym
 • Politycy i prawodawcy odpowiedzialni za modernizację i rozwój gospodarki reprezentowanych przez nich krajów/regionów/miast
 • Innowacyjni przedsiębiorcy, którzy budują swój biznes w oparciu o różnice pomiędzy krajami lub którzy zmniejszają międzynarodowe luki
 • Jednostki, których praca zależy od globalnego zasięgu i mobilności (myśliciele, czołowi pracownicy naukowi, profesjonalni sportowcy, itp.)

W tym obszarze udostępniamy badania na poniższe tematy:

 • Stopień liberalizacji przepływów kapitału, pracy i wiedzy
 • Dobre pratyki w usuwaniu przeszkód stojących przed międzynarodowymi przepływami gospodarczymi i wprowadzaniu nowych modeli biznesowych
 • W jaki sposób kraje przyciągają wpływy wiedzy i kapitału ludzkiego i z czasem awansują do statusu krajów rozwiniętych
 • Jak firmy, organizacje charytatywne, grupy nacisku itp. umiędzynarodowiają swoją podstawową działalność i wprowadzają innowacje w globalnym otoczeniu
 • Dobre praktyki dla nowych przedsiębiorców, którzy budują model biznesowy w oparciu o przepływy i różnice międzynarodowe
 • W jaki sposób jednostki pozyskują poparcie ze strony globalnej publiki dla danej kwestii lub budują karierę na podstawie tego poparcia

Energia

Wraz z gwałtownym rozwojem dużych rynków wschodzących takich jak Chiny, Indie, oraz wiele innych, globalny popyt na energię zaczął notować bardzo duży wzrost. Definiujemy energię w bardzo szeroki sposó, zarówno jako głównie kopalne paliwa, które napędzają transport i aktywność przemysłową, a także jako spożycie kalorii wymagane przez szyvko rosnące populacje o rosnącym stopniu zamożności.

Wzrost dużych i uprzednio biednycn krajów obciąża zasoby naturalne i globalny klimat. Co więcej, oprócz negatywnych efektów wzmożonego wykorzystania energii, stajemy także przed problemem (teoretycznie) nieskończonego wzrostu gospodarczego w zamkniętym systemie planetarnym.

Ten obszar badawczy służy pomocą poniższym grupom:

 • Politycy i prawodawcy, chcący poprawić efektywność energetyczną swoihc krajów/regionów/miast
 • Lokalni, narodowi i międzynarodowi politycy i prawodawcy, zmagający się z problemem zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju
 • Firmy i kraje doświadczające braków kluczowych zasobów naturalnych
 • Przedsiębiorcy oferujący nowe i innowacyjne rozwiązania problemów niedoboru i negatywnych efektów zewnętrznych wzrostu
 • Przedsiębiorcy społęczni szukający rozwiązań dla problemów z dziedziny energii, podaży żywności oraz niedoboru wody
 • Grupy nacisku oraz działacze na rzeczy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju
 • Zainteresowane strony w krajach dotkniętych problemami energii, zrównoważonego rozwoju lub klimatycznymi

W tym obszarze udostępniamy badania na poniższe tematy:

 • Dobre praktyki dla firm, regionów i krajów, wykorzystywane w celu poprawienia efektywności energetycznej
 • Rozwiązania zapobiegające i łagodzące efekty zmian klimatycznych i niedoborów surowców
 • Lokalne, narodowe i międzynarodowe inicjatywy efektywnego wykorzystania zasobów
 • Nowe technologie i rzowiązania z dziedziny produkcji żywności
 • Inicjatywy gospodarcze i polityczne na rzecz efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju i współdzielenia surowców

 © 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.