Rss

BITCOIN

 • Demografia
  Kapitał ludzki staje się kluczowym elementem, potrzebnym do generowania wzrostu gospodarczego. Co więcej, trendy demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństw, spadające współczynniki dzietności, oraz zmienne modele współnego życia (więcej singli, mniej rodzin) wpływają na podaż pracowników dla firm. Centralną kwestią naszych czasów jest polaryzacja między wieloma – głównie młodymi – pracownikami, którzy nie są w stanie znaleźć pracy, oraz firmami, które nie znajdują specjalistów pokrywających ich potrzeby rekrutacyjne. W tej sekcji skupiamy się na tym, jak nasze zmieniające się zachowania rozrodcze, starzejące się społeczeństwo i zmiany w trendach edukacyjnych wpływają na świat, w którym żyjemy.
 • Praca i tworzenie wartości
  Proces tworzenia wartości dodanej w gospodarce światowej obecnie przechodzi przez okres gwałtownych zmian. Wiedza, umożliwiająca uniknięcie związanych z tym zagrożeń oraz wykorzystanie możliwości powiązanych z tymi transformacjami jest kluczowym elementem dla każdej jednostki, firmy lub państwa. Stare sposoby pozyskiwania pracowników i oferowania pracy, rola i rozkład łańcuchów wartości, stopień pionowej i poziomej integracji w firmach – wszystkie te zjawiska ulegają przemianom. Kalkulacja kosztów i zysków również się zmienia. W tej kategorii zajmujemy się zmieniającymi się metodami kreowania wartości z perspektywy jednostki, firmy, państwa i organizacji międzynarodowej, skupiając się na nowych modelach biznesowych, dostosowaniu do nowych realiów rynkowych i wpływu tych zmian na nasze życie codzienne.
 • Globalne innowacje
  Globalizacja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, lecz obecnie proces ten osiągnął masę krytyczną, co oznacza, iż cała planeta jest tak blisko, jak nigdy przedtem, do uczestniczenia w jednym światowym rynku. Globalizacja jest również blisko związana z procesem innowacji, które przyspieszają gdy rynki są głębsze i posiadają wysoki stopień integracji poziomej. Niemniej jednak, świat jest dużo mniej globalny niż się zazwyczaj zakłada i w niektórych obszarach globalizacja jest dużo dalej posunięta niż w innych. Globalizacja również bardzo różni się pod względem zasięgu w zależności od kraju. Podczas gdy jej rosnący zasięg powodowany jest przez postęp technologiczny, istnieje wiele barier, które blokują ten proces. W tej sekcji skupiamy się na poziomej i pionowej integracji rynków, na technologii i polityce, które je umożliwiają, oraz na wszystkich innych typach innowacji, które kierują planetę w stronę głębszej integracji. Również badamy bariery, które spowalniają proces globalizacji.
 • Energia
  Energia, definiowana zarówno jako paliwa kopalne, które wykorzystujemy głównie do transportu oraz spożycie kalorii, które utrzymuje nas przy życiu, jest kluczowym elementem funkcjonowania globalnej gospodarki. Bez zrównoważonego wykorzystania energii wzrost w bardzo długim terminie jest niemożliwy. Wzrost dużych i uprzednio biednych krajów obciąża zasoby naturalne i globalny klimat. Co więcej, oprócz negatywnych efektów wzmożonego wykorzystania energii, stajemy także przed problemem (teoretycznie) nieskończonego wzrostu gospodarczego w zamkniętym systemie planetarnym. W tej kategorii skupiamy się na tym, jak ludzkość napędza swój wzrost gospodarczy i podtrzymuje własne istnienie, oraz jak ten kluczowy składnik dobrobytu może zostać przekształcony w bardziej zrównoważony model.
 • Kraje rozwijające się
  Pomocnicza kategoria, łącząca wszystkie badania, artykuły i wiadomości z krajów rozwijających się.
 • Świat rozwinięty
  Pomocnicza kategoria, łącząca wszystkie badania, artykuły i wiadomości z krajów rozwiniętych.
 • Komentarz eksperta
  Najnowszy komentarz naszych ekspertów na wszystkie tematy badawcze think tanku.
 • Aktualności
 • Wyróżnione artykuły
 • Wiadomości
 • Artykuły
 • Polskojęzyczne
 • Media


© 2014 Centrum Schumpetera. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.